PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 113--129
Tytuł artykułu

Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne

Warianty tytułu
CO2 Emission and Allocation of CO2 Emissions Allowances in years 2008-2012 - a Regional Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zestawienie faktycznej emisji CO2 w Polsce z przydziałami uprawnień do emisji CO2 w latach 2005-2012 z podziałem na poszczególne województwa. W pracy zostaną sformułowane wnioski dotyczące wielkości emisji i ich stosunku względem siebie w poszczególnych województwach, zostaną również wskazane obszary o zintensyfikowanej emisji oraz przyczyny takiego stanu. Zestawienie podziału uprawnień do emisji CO2 z wartością faktycznej emisji w poszczególnych województwach pozwoli na podjęcie próby sformułowania odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie przydziału emisji w kolejnych latach ma wpływ na zmniejszenie faktycznej emisji CO2, oraz wskazania, jakie dodatkowe warunki powinny być spełnione, aby mogła nastąpić redukcja faktycznej emisji CO2.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to compare the actual emissions of CO2 with their allowance in the years 2005 to 2012 with respect to voivodships in Poland. In the paper proposals for emissions and their relation to each other in different voivodships are presented and the areas of intensified emissions are identified with an attempt to identify the causes of this state. The comparison of the allocation of allowances for CO2 emissions and their actual value for individual provinces allow to answer the question whether the allocation of emission reduction in subsequent years has an impact on the actual reduction of CO2 emissions as well as to indicate additional conditions that must be met to enable the reduction of the emission.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 roku, GUS, 2010.
 • Górski M., Prawo Unii Europejskiej w ochronie środowiska, "Przegląd Komunalny" 2000, nr 5 (104).
 • Grosman G.M., Kreuger A.B., Economic growth and the environment, ,,Quarterly Journal of Economics" 1995, no 110.
 • Grosman G.M., Kreuger A.B., Environmental impacts of the North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper no 3914, 1991.
 • Keating M., Szczyt Ziemi. Globalny program działań. Agenda 21, Warszawa 1994.
 • Kryk B., Rola funduszy pomocowych w realizacji zobowiązań związanych z ochroną środowiska, www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/kryk.doc, 20.04.2011.
 • Panayotou T., Empirical tests and policy analisis of environmental degradation at different stages of economic development, ILO Technology and Employment Programme, Geneva 1993.
 • Panayotou T., Demystifying the Environmental Kuzniets curve: Turning a black box into a policy tool, ,,Environmental and Development Economics" 1997, no 2.
 • Piątek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Shafika N, Bandyopdhyay S., Economic growth and environmental quality: Time series and crosscountry evidence. Background paper for the World Development Report, World Bank,Washington 1992.
 • Simon J., The Ultimate Resource, Princeton University Press, Princeton 1981.
 • Taniewski M., Chemia wobec cywilizacyjnych wyzwań XXI wieku, wykład z okazji inauguracji roku akademickiego1996/1997 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9605/01, 20.04.2011.
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
 • http://www.poznan.pl/mim/public/wos/news.html?co=print&id=4053&instance=1000&lang=pl&parent=0, 2.05.2011.
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 roku.
 • Ochrona Środowiska, GUS, roczniki 2005-2011.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., DzU nr 264.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, DzU nr 202.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU nr 281, poz. 2784.
 • Założenia Narodowego Planu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.