PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 179--189
Tytuł artykułu

Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej - konwergencja czy dywergencja

Warianty tytułu
Economic, Social and Territorial Cohesion of the European Union - Convergence or Divergence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem polityki spójności jest dążenie do konwergencji, czyli do pogłębiania spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej w obrębie Unii Europejskiej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe pod warunkiem szybszego tempa rozwoju uboższych obszarów Unii. Niniejszy artykuł wykazuje, że w latach 1994-2008 odnotowano zmniejszenie dystansu dzielącego kraje kohezyjne od średniego poziomu UE-27 i od krajów UE-15. Motorem wzrostu gospodarczego krajów kohezyjnych był większy przyrost wydajności i wzrost zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of cohesion policy is to strive for convergence, means to deepen economic, social and territorial cohesion within the European Union. Achieving this goal is possible provided more rapid development of the poorer areas of the Union. This article shows that in the years 1994-2008 the reduction of the gap between the cohesion countries from the average level of the EU-27 and from the EU-15 was reported. The driving force of economic growth of the cohesion countries was greater efficiency increase and employment growth.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--189
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • A new partnership for cohesion, convergence competitiveness cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg, February 2004.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 2003.
 • Berbeka J., Konwergencja gospodarcza a konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej (15) w latach 1985-2002, materiały z konferencji, http://www.iniv.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/19_berbeka.pdf., grudzień 2010.
 • Decyzja Rady w sprawie systemu środków Wspólnot Europejskich, COM (2004) 501 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 14.07.2004.
 • European Economic Statistics Statistical Books, Eurostat, European Commission, European Communities 2009.
 • Europe in figures - Eurostat yearbook, European Communities 2009.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
 • Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Scholar, Warszawa 2007.
 • Hűbner D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy w Polsce, http://www.tiger.edu.pl/konferencje/marzec2004/Hubner_pol.pdf; grudzień 2010.
 • Investing in Europe's future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, European Commission, Luxembourg, November 2010.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, COM (2008) 616, wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 6.10.2008.
 • Labour markets in the EU-27 still in crisis. Statistics in focus, Eurostat 12/2010.
 • Lucas R., On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics" 1988, t. 22 (1).
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A contribution to the empirics of economic growth, ,,The Quarterly Journal of Economics" 1992, t.107 (2).
 • Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002.
 • Mendyk E., Ekonomika i organizacja transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2002.
 • Newsrelease. Euroindicators, Eurostat 38/2010.
 • Ocena postępów w zakresie spójności z Unią Europejską, Raport 2007. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, sierpień 2007.
 • Próchniak M., Rapacki R., Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990- -2005, NBW, Bank i Kredyt, z. 42.
 • Romer P., Increasing returns and long-run growth, ,,The Journal of Political Economy" 1986, t. 94 (5).
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Wspólnoty Europejskie 2007.
 • Second Progress Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels 30 January 2003.
 • Smętkowski M., Wójcik P., Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 4(38).
 • Smith P.J., Do geografic scale economies explain disturbances to Heckscher-Ohlin Trade?, ,,Review of International Economics" 1999, t. 7 (1).
 • Solow R., A Contribution to the theory of economic growth, ,,Quarterly Journal of Economics" 1956, t. 70(1).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., DzU 2009, nr 203, poz. 1569.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007/C 3006/01) podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. UE C 306 z 17.12.2007.
 • Unia Europejska. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. U. UE Nr 321 z 29.12.2006.
 • Wojciechowski W., Analiza wpływu czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy, [w:] L. Zienkowski (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Scholar, Warszawa 2005.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372063

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.