PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 105 Ubezpieczenia gospodarcze | 11--17
Tytuł artykułu

Zagrożenia wynikające z kryzysu finansowego dla polskiego rynku ubezpieczeń

Warianty tytułu
Threats Resulting from Financial Crisis for Polish Insurance Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konsekwencje obecnego kryzysu finansowego poniosły głównie banki inwestycyjne oraz grupy finansowe, które przyczyniły się też do jego powstania. Tradycyjne zakłady ubezpieczeń uniknęły, jak do tej pory, poważniejszych skutków kryzysu, jednakże funkcjonują pod jego wpływem w warunkach zwiększonej niepewności na globalnym rynku. W artykule podjęto próbę określenia najważniejszych zagrożeń, jakie wynikają z tzw. efektu zarażania kryzysem finansowym dla rynku ubezpieczeń. Omówiono bezpośrednie zagrożenia dla stabilności sektora ubezpieczeń, wynikające z działalności inwestycyjnej ubezpieczycieli (inwestycje w toksyczne aktywa oraz w instrumenty rynku kapitałowego) oraz finansowej (udzielanie gwarancji finansowych). Omówiono też zagrożenia dla polskiego sektora ubezpieczeń o charakterze pośrednim, wynikające z załamania się rynku papierów wartościowych, globalnego spowolnienia gospodarki oraz powiązań kapitałowych z instytucjami prowadzącymi m.in. działalność bankową i inwestycyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The consequences of financial crisis have affected mainly investment banks and financial conglomerates. Even though traditional insurers have avoided the most important crisis' effects, they still have to function at the global market which is characterized by growing uncertainty. This article contains the attempt of defining the main threats caused by contingency effect during the financial crisis, which can affect the insurance market. This paper consists of two parts. The first one includes the characteristics of direct threats, which can be destructive for insurance market's stability. These threats are connected with insurers' investments (risk of subprimes) and their activity at the financial market (giving financial guarantees, vouching). The second part of the article contains indirect threats for Polish insurance market. These are caused by the capital market's meltdown, slowing down of the global economy and capital connections with institutions which have been leading banking and investing activity. There are synthetic proposals in the conclusion. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Gospodarowicz A., Kryzys finansowy w USA i Europie Zachodniej oraz jego oddziaływanie na sektor bankowy w Polsce, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, ZBP, Warszawa 2009.
 • Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzania ryzykiem systemu bankowego - lekcje z kryzysu, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, ZBP, Warszawa 2009.
 • Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 • Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich, red. J. Węcławski, Studia i Prace Naukowe PSFiB, "Zeszyty Naukowe" 2008, nr 2.
 • Liedtke P.M., The financial crisis - Preparing for the aftermath, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1.
 • Lisowki J., Wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1.
 • Monkiewicz J., International regulatory agenda in insurance in a context of current financial crisis. Are we on the right track?, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 2.
 • Monkiewicz M., Globalny kryzys finansowy - przyczyny, działania naprawcze, ochrona konsumentów, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2008, nr 5(2).
 • Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Polska nie traci wiarygodności, "Rzeczpospolita" 2009, nr 54.
 • Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (www.knf.gov.pl).
 • Raport z analizy półrocznych sprawozdań UFK zakładów ubezpieczeń na życie, www.knf.gov.pl.
 • The Credit Crisis and the Insurance Industry, 10 Frequently Asked Questions (www.genevaassociation.org).
 • Upadłości firm w Polsce I-III 2009, www.egospodarka.pl (21.04. 2009).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.