PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 105 Ubezpieczenia gospodarcze | 185--191
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju regulacji dotyczących wyłączeń grupowych spod zakazu karteli dla sektora ubezpieczeniowego

Autorzy
Warianty tytułu
Future of Development of Block Exemption Regulations for the Insurance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarówno w polskim, jak i wspólnotowym prawie konkurencji ubezpieczenia są traktowane jak każda inna dziedzina działalności gospodarczej i przepisy tego prawa mają do nich zastosowanie bez żadnych ograniczeń. W obydwu porządkach prawnych ubezpieczenia korzystają jednak z przywileju polegającego na tym, że obowiązują wydane specjalnie dla tego sektora rozporządzenia o wyłączeniach grupowych. Stanowią one istotną pomoc dla ubezpieczycieli, którzy muszą samodzielnie oceniać prawnokonkurencyjną dopuszczalność zawieranych między sobą porozumień. Dnia 31 marca 2010 r. wygasa rozporządzenie wspólnotowe i w związku z tym z inicjatywy Komisji Europejskiej toczy się obecnie dyskusja nad dalszymi losami rozporządzeń grupowych dla sektora ubezpieczeniowego. W referacie wyjaśniono, jakie znaczenie ma dla rynku ubezpieczeniowego przywilej sektorowego wyłączenia grupowego. Ponadto ukazano konsekwencje ewentualnych zmian, które mogą zostać wprowadzone w wyniku przeprowadzonej dyskusji. (abstrakt oryginalny)
EN
Both in Polish and Community competition law the insurance activity is treated equally with any other economic activity; the provisions of competition law are applied without any limits thereto. However, in both legal systems insurance market enjoys a privilege of block exemption regulation issued especially for this sector. Such regulations are very useful for insurers, because they help these undertakings to assess by themselves the admissibility of agreements they conclude from the competition law point of view. The Community block exemption regulation expires on 31st of March 2010 and because of it the European Commission has initiated a public discussion about the future of this instrument. The article explains the meaning of the privilege of group exemption regulation especially for the insurance sector and shows the consequences of possible changes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Emmerich V., Kartellrecht, Verlag C.H. Beck, München 2001.
 • Heutz S., Legalausnahme und Gruppenfreistellungsverordnungen im System der VO (EG) Nr. 1/2003, "Wirtschaft und Wettbewerb" 2004, nr 12.
 • Jones A., Sufrin B., EC Competition Law, Oxford University Press, 2008.
 • Jurkowska A., Skoczny T., Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konkurencji, [w:] Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, red. A. Jurkowska, T. Skoczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008.
 • Kosiński E., Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 • Nestoruk I., Prawo konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the functioning of Commission Regulation (EC) No 358/2003 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector, COM (2009) 138.
 • Skoczny T., Reguły konkurencji, [w:] Prawo Unii Europejskiej - prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Sudoł M., Zakres kompetencji sądów krajowych w dziedzinie wspólnotowego prawa konkurencji (kilka uwag na temat bezpośredniej skuteczności art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej - w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Biernat, UJ, Kraków 2000.
 • Zwiener J., Die Auswirkungen der Verordnung Nr. 1/2003 auf das europäische und deutsche Kartellverfahren, Peter Lang, Frankfurt am Main 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.