PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 366 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce | 698--704
Tytuł artykułu

Planowanie strategiczne z wykorzystaniem metody foresight - standaryzowana identyfikacja uwarunkowań innowacyjności w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu

Warianty tytułu
Strategic Planning by Means of Foresight - Standardized Identification of Innovativeness Determinants in the Context of Sustainable Development of a Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój regionów determinowany jest polityką badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje. Kształtowana jest ona często za pomocą badań foresight, pozwalających na identyfikację i ocenę uwarunkowań innowacyjności m.in. dzięki metodzie SWOT. Podczas tradycyjnej analizy uwarunkowań innowacyjności za pomocą SWOT międzysektorowe porównanie różnorodnych determinant, a tym bardziej identyfikacja dominujących tendencji, są utrudnione. Rozwiązaniem tego problemu może być standaryzacja czynników determinujących innowacyjność. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena standaryzowanych uwarunkowań innowacyjności SWOT w badaniach foresight na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Zastosowanie opisanej koncepcji potwierdziło tezę o możliwości wskazania dominujących tendencji rozwojowych w poszczególnych sektorach.(abstrakt oryginalny)
EN
The regional development is determined by research and development policy oriented to innovations. It is often shaped by means of foresight, which identify and assess the determinants of innovativeness by means of SWOT. In traditional SWOT analysis, the crosscomparisons of various determinants, and also the identification of the dominant trends are difficult. The solution of this problem would be the standardization of the factors determining innovativeness. The aim of this study is the identification of standardized determinants of innovativeness based on the SWOT, developed by experts in foresight research for sustainable development of the Subcarpathian Voivodeship. The application of presented concept allowed to confirm the thesis about the possibility of indicating the dominant trends of development in various sectors.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Brzeziński C., 2004, Innowacyjność i przedsiębiorczość w strategiach wojewódzkich, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 347-356.
 • Chia R., 2004, Re-educating Attention: What is Foresight and How is it Cultivated?, [w:] H. Tsoukas, J. Sheperd (eds), Managing the Future, Blackwell Publishing, Cornwall, s. 21-37.
 • Crespi F., 2004, Notes on the Determinants of Innovation: A Multi-Perspective Analysis, http://www. feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/default.htm, (2008-03-12).
 • Eppel J., 1999, Sustainable development and environment: a renewed effort in the OECD, Environment, Development and Sustainability, no 1, s. 41-53.
 • Götzfried A., 2005, Statistics in focus. Science and Technology 8, European Communities, Brussels.
 • Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, 1996, Raport uzupełniający. Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa, czerwiec.
 • Mazurek-Kucharska B., Laskowska-Rutkowska A., Wojtczuk-Turek A., 2008, Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, RAPORT, PARP, Warszawa, s. 92-115.
 • Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk A., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł. (red.), 2012, Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Agencja Wydawniczo-Edytorska Ekopress, Warszawa.
 • Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Pujari D., 2006, Eco-innovation and new product development: understanding the influences on market performance, Technovation, vol. 26, no 1, s. 76-85.
 • Woźniak L., Ziółkowski B., Dziedzic S., Nowak A., Wyrwa D., Adamski W., Cebulak T., Cierpiał-Wolan M., Drozd K., Grzesik A., Kalita W., Kluska J., Kud K., Łunarski J., Sobkowiak A., Sobkowiak A., Stec-Rusiecka J., Tomczyk A., Wacnik P., Wałajtys-Rode E., Woźniak M. (red.), 2008, Końcowy raport z badań foresight priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.