PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 105 Ubezpieczenia gospodarcze | 199--207
Tytuł artykułu

Wycena bieżąca i bilansowa lokat zakładu ubezpieczeń

Autorzy
Warianty tytułu
Current and Balance Valuation of Insurance Company Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakłady ubezpieczeń, dokonując wyceny lokat, kierują się zasadą ostrożnej wyceny. Wyceny lokat, zgodnie z prawem bilansowym, dokonuje się w dwóch momentach: na moment ujęcia ich w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy. Prawidłowa wycena lokat pozwala wiarygodnie i rzetelnie ocenić gospodarkę finansową zakładu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Making investments insurance companies have to follow liquidity, security and profitability requirements. Emerging from the growth of financial instrument the investments should return income or give benefits as a dividend or rent. A possibility of exchanging it for money in order to fulfil insurance company's commitments decides of its liquidity. However, the main requirement, enforced also by law regulations, is the security of investments. It means eliminating from the portfolio high risk investments, preferring safe low risk investments, and also using instruments limiting risk through qualitative and quantitative diversification of investments. The main goal of investment activities is the qualitative and quantitative selection of investments, with fulfilling law regulations, accepting assumed risk level in order to accomplish the highest return from invested assets. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, SGH, Warszawa 2009.
 • Fedyna M., Materiały szkoleniowe BDO, Warszawa 2006.
 • Jonczyk B., Ogrodnik H., Warunki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej, AE, Katowice 2000.
 • Karmańska A., Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, Difin, Warszawa 2003.
 • Lisowski W., Handschke J., System wypłacalności zakładów ubezpieczeń, [w:] Studia ubezpieczeniowe, red. J. Handschke, Zeszyty Naukowe nr 127, Wydawnictwo UE, Poznań 2009.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 29 listopada 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzU 2008, nr 236, poz. 1634 z późń. zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, w odniesieniu do MSSF nr 1, MSR nr 1 do 10, 12 do 17, 19 do 24, 27 do 38, 40 i 41 oraz interpretacji SKI nr 1 do 7, 11 do 14, 18 do 27 oraz 30 do 33.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.