PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 105 Ubezpieczenia gospodarcze | 236--243
Tytuł artykułu

Jednostka samorządu terytorialnego jako nabywca ochrony ubezpieczeniowej - wybrane problemy

Warianty tytułu
Local Government Unit as Purchaser of Insurance Cover - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wybrane aspekty z problematyki ubezpieczeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Koncentruje się na gminie jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce. W pierwszej części przeanalizowano pozycję prawną jednostek organizacyjnych gminy w kontekście możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia przez te podmioty. Autor stawia tezę, że jedynie gmina jako osoba prawna i gminne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą być stroną umowy ubezpieczenia. W drugiej części przedmiotem analizy jest odpowiednie zastosowanie art. 827 kodeksu cywilnego do jednostki samorządu terytorialnego. Ostatnia część artykułu porusza temat ubezpieczeń przymusowych i obowiązkowych. Wymienione i opisane zostały wybrane regulacje nakładające na gminę obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected problems from the scope of local governments insurance in Poland. The article focuses on commune because this is crucial Polish local government. The first part of the article concentrates on the issue of policyholder in communal organizational structure. Because there are a lot of units without legal personality and capacity, the commune as a legal entity should be a party to insurance contract in such situations. Other communal legal entities (for example communal limited liability companies) can reach valid insurance contract too. The second part of the article takes into consideration Polish civil code, precisely regulations concerning insurance contract. The commune as a policyholder is subject to these legal regulations but there is a problem in applying some of them. Within this scope the article focuses on the issue of intentional guilt and gross negligence of representatives of commune, in accordance with the theory of body of a legal person. The third part of the article describes legal regulations putting commune under an obligation to conclude an insurance contract. Some acts require a commune to reach accident or liability insurance contract. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kowalewski E., Serwach M., Fuchs D., Mogilski W., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • Mogilski W., Perspektywy rozwoju ubezpieczeń obowiązkowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1197, AE, Wrocław 2008.
 • Mogilski W., Ubezpieczenia obowiązkowe w polskim systemie prawnym, "Prawo Asekuracyjne" 1997, nr 1(10).
 • Orlicki M., Przymusowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Poznań 2009.
 • Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 kwietnia 1993 r., I Acz 200/93, OSA 1993, nr 11, poz. 76.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, DzU nr 101, poz. 1095.
 • Rozporządzenie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, DzU nr 56, poz. 544.
 • Sukiennik P., Klauzule brokerskie po zmianie przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia majątkowego, "Prawo Asekuracyjne" 2009, nr 1(58).
 • Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001.
 • Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1994.
 • Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, DzU nr 81, poz. 351 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, DzU nr 90, poz. 557 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU nr 62, poz. 504 z późn. zm.
 • Wojtkowiak M, Ochrona strażaków, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2009, nr 1.
 • Wolter A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.