PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 106 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne | 11--20
Tytuł artykułu

The Factors of Demographic Risk in Social Insurance of the Selected European Union Countries

Warianty tytułu
Czynniki ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych wybranych państw Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zostały zaprezentowane prognozy wartości wybranych mierników demograficznych uzyskane na podstawie prognoz struktury wieku ludności opracowanych przez krajowe urzędy statystyczne i dostępnych w ramach bazy EUROSTAT. Jest to kolej- na wersja prognoz opracowanych przez autorów artykułu - poprzednie uzyskano metodą średniej geometrycznej, wag harmonicznych i na podstawie funkcji trendu wyznaczonej na podstawie szeregów czasowych za lata 1991-2006. Ponieważ nie ma prognoz doskonałych, są jedynie mniej lub bardziej dokładne, warto wykorzystać kolejną możliwość ich wyznaczenia dla tych samych wskaźników. Daje to możliwości porównań i wyboru prognoz najlepszych. W dalszej części artykułu uwaga została skupiona na prognozach wartości współczynników określających skalę procesu starzenia. Państwa UE wybrane do przeprowadzenia analiz porównawczych to państwa z grupy państw nowo wstępujących do Unii, czyli stanowiące dla wspólnoty unijnej swoistą zagadkę. (abstrakt oryginalny)
EN
Of the study its presents the forecasts for value of selected demographic measures, obtained from the forecasts of population age structure, elaborated by national statistical offices and available as a part of EUROSTAT base. This is the next version of forecasts worked out by the authors of the study - the previous ones were achieved with the method of arithmethic mean, harmonic wights as well as trend function determined on the basis of time series for years 1991 to 2006. Due to the fact that there are no ideal forecasts, there are only more or less accuarate forecasts, it pays to use the next possibility to determine them for the same measures. It gives the chance to compare forecasts and choose the best ones. The following part of the study focuses on the forecasts for value of coefficients that determine the scale of ageing process. The EU countries selected for comparative analyses include these from the group of countries newly joining the EU, ie. The countries which pose a peculiar mystery for the union. (original abstract)
Twórcy
  • University of Economics in Katowice, Poland
  • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna, Katowice 2005.
  • Balcerowicz-Szkutnik M., Ocena ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w wybranych krajach UE, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1176, AE, Wrocław 2007.
  • Klein B., Alternative Überlengungen zur Reform der Altersversorge, "Arbeit und Sozialpolitik" 2000, nr 3-4.
  • Kotowska I., Starzenie się zasobów pracy w Polsce, "Studia Demograficzne" 1990.
  • Skarina L., Analiza statystyczna systemu ubezpieczeń społecznych w Republice Litewskiej. Wybrane wskaźniki, Katowice 2008 (praca niepublikowana).
  • Urbaniak B., Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw, [w:] Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1998.
  • www.stat.gov.pl/eurostat.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.