PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 106 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne | 66--73
Tytuł artykułu

Wybrane elementy funkcjonowania części zaopatrzeniowej systemu emerytalnego w Polsce

Warianty tytułu
Selected Elements of Functioning of Pension System's Provision Part in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące zaopatrzeniowe-go systemu emerytalnego odnoszącego się do służb mundurowych. System ten funkcjonuje niezależnie od powszechnego systemu emerytalnego. Świadczenia emerytalne, renty inwalidzkie, jak również renty rodzinne w jego przypadku wypłacane są ze środków budżetu państwa. Pokazano dane statystyczne dotyczące tej części systemu, wskazując na duże obciążenie budżetu tymi płatnościami. Zaproponowane zmiany w zakresie funkcjonowania te-go systemu mają na celu zmniejszyć jego uprzywilejowany charakter, znacznie ograniczając korzyści uzyskiwane przez funkcjonariuszy służb mundurowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents selected issues concerning the provision pension systems related to the uniformed services. This system functions independently of the general pension system. Old-age pensions, disability benefits as well as family benefits are paid out from the state budget. Some statistics concerning this part of pension system are shown as an indication that these payments are a high burden to the state budget. Suggested changes in the system's functioning are aimed at reducing its privileged character thereby significantly restricting all benefits gained by uniformed officers. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Głuchowski J., Finanse publiczne, TNOiK, Toruń 2005.
 • http://www.pudc.pl/archiwum/2003/11/index.php?pos=2.
 • http://www.zer.mswia.gov.pl/stat/staty1.pdf.
 • Janiszewska-Wyszyńska M., Przywrócenie zaopatrzeniowego systemu emerytalnego dla wszystkich żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, http://www.pudc.pl/archi-wum/2003/11/index.php?pos=2 (12.05.2009).
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, tom 1, część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Kluszczyńska Z., Koczur W., Rubel K., Szpor G., Szumlicz T., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Koncepcja założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.straz.gov.pl/data/other/zal_proj_ustawy_czi.pdf (10.05.2009).
 • Machajski P., Jakie emerytury mundurowe?, http://wyborcza.pl/1,97657,6364856,Jakie_emerytury_mundurowe_.html?as=3&ias=3&startsz=x (12.05.2009).
 • Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne, teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, DzU 2002 nr 11, poz. 108, z późn. zmianami.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, DzU 2004 nr 8, poz. 67, z późn. zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372145

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.