PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków | 89--106
Tytuł artykułu

Procedura przekształcania pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 29 "Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji"

Autorzy
Warianty tytułu
Adjustment Procedure of Financial Statements Indicators in Accordance with IAS 29 "Financial Reporting in Hyperinflationary Economies"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poziom inflacji w Republice Białorusi należy do najwyższych w Europie. Aby zmniejszyć jego wpływ na gospodarkę, do obowiązującego ustawodawstwa krajowego i metodologii rachunkowości wprowadzono szereg zasad i przepisów. Na bazie koncepcji i metod zaczerpniętych z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, m.in.: MSR 29 "Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji", MSR 21 "Skutki zmian kursów wymiany walut obcych", w artykule zbadano kierunki przeszacowań, ich metody, algorytmy obliczania wskaźników poziomu informacji, klasyfikację pozycji sprawozdawczych na pieniężne i niepieniężne oraz podlegające i niepodlegające korekcie, sposób określenia czystej pozycji pieniężnej, a także określono etapy korekt prowadzących do przeszacowania pozycji sprawozdań finansowych. Celem artykułu była analiza wpływu inflacji na rozwiązania przyjmowane w rachunkowości, związane głównie z przeszacowaniem składników majątku. Jako metodę badawczą zastosowano wnioskowanie dedukcyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
Inflation in the Republic of Belarus remains one of the highest in Europe. A number of national rules and regulations in the current Belarusian legislation and accounting methodology are designed today to envisage and reduce the harmful effects of inflation on the economy. The article investigates the methods of adjustment of financial statements indicators in terms of inflation. On the base of IAS 29 "Financial Reporting in Hyperinflationary Economies", IAS 21 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", etc. the analysis of direction of adjustments, methods of adjustment, calculation of inflation rate, monetary and non-monetary indicators classification and determination of the net monetary position, and adjustment procedure are determined in the present article.(original abstract)
Twórcy
 • Międzynarodowy Uniwersytet MITSO w Mińsku
Bibliografia
 • Индексы потребительских цен по Республике Беларусь. - 2014. - [zasób elektroniczny], http://belstat. gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/tseny/operativnaya-informatsiya_4/indeksy-potrebitelskih- tsen-po-respublike-belarus/ (data dostępu: 01.06.2014).
 • Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь,Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 27.02.2009 № 37/18/6. - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 149 (опубликован 24.06.2009).
 • Инфляция в Беларуси превысит 20% в год. - 2014. - [zasób elektroniczny], http://www.moyby.com/ news/140372/, datadostępu: 01.06.2014.
 • International Accounting Standard 21. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. - 2014. - [zasób elektroniczny], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID= 5TJWT2hhQknHN3KK1QB9bbZpbJ3X MdZNnVWjdW2xQ3TjwjB8X2QG!-1781699526?uri=CELEX- :32008R1126 (data dostępu: 01.06.2014).
 • International Accounting Standard 29. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. - 2014. - [zasób elektroniczny, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/A LL/;ELX_SESSIONID=5TJWT2hhQknHN3 KK1QB9bb ZpbJ3XMdZNn VWjdW2xQ3TjwjB8X2QG!-1781699526?uri=CELEX- :32008R1126 (data dostępu: 01.06.2014).
 • Использование индексов потребительских цен в практике бухгалтерского учета. - 2014. - [zasób elektroniczny], http://www.glavbuh.by/7304.html (datadostępu: 01.03.2013).
 • Комментарий к Указу № 37 от 16 января 2014 г. - 2014. - [zasób elektroniczny], http://president. gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-37-ot-16-janvarja-2014-g-7854/ (data dostępu: 01.06.2014).
 • Королев Ю.Ю., Обеспечение сопоставимости экономических показателей в условиях инфляции. Инновации и современная наука: материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть II. (12 декабря 2011 г.). - Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2011. - s. 60-66.
 • Королев Ю.Ю., Определение инфляционной прибыли в гиперинфляционной среде. Векторы финансово-экономического развития в условиях глобализации: материалы Междунар. Научно- практ. Конф., Минск, 26 апр. 2012 г. / редкол. Ю.Ю. Королев (гл. ред.), Л.П. Кисель, Н.В. Кочетов. - Минск: Междунар. Ун-т «МИТСО», 2012. - s. 9-14.
 • Королев Ю.Ю., Методика подготовки финансовой отчетности в условиях инфляции. Актуальные вопросы развития национальной экономики: материалы междунар. заоч. науч.-практ. конф. (5 апреля 2013 г.): в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. Ун-т. - Пермь, 2013. - Т. 2. - 319 с. - s. 294-312.
 • Манцерова Т.Ф., Статистика.: Курс лекций - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003. - 196 s.
 • Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.11.2012, 6/1247. Решение Конституционного суда Республики Беларусь 31 октября 2012 г. № Р-777/2012 - 2012. - [zasób elektroniczny], http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=K91200777&p1=1.
 • Положение о порядке индексации амортизационных отчислений по основным средствам в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 26 октября 2000 г. № 207/115/78. - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 114 (опубликован 13.12.2000).
 • Снопков ставит задачу: инфляция в 2015 году должна снизиться. - 2014. - [zasób elektroniczny], http://www.moyby.com/news/141083/ (datadostępu: 01.03.2013).
 • Соколова Г.Н., Информационные технологии экономического анализа. - М.: «Экзамен», 2002 г. - 320 s.
 • Справочник по прикладной статистике под ред. Э. Лойда, Ю. Н. Тюрина - М.: Финансы и статистика, 1989 г.
 • SSAP 16. Current cost accounting. - 2014. - [zasóbelektroniczny], http://link.springer.com/chapter/ 10.1007/978-1-4899-7096-1_15
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.