PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 2 | nr 129 Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia | 28--50
Tytuł artykułu

Ubóstwo jako kwestia społeczna w gospodarce trans-formującej się - przykład Polski

Warianty tytułu
Poverty as a Social Issue in Transition Economies - the Example of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ubóstwo jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych w transformujących się gospodarkach. Przyjmuje się, że proces przekształceń systemowych w Polsce rozpoczął się w 1989 r. i trwa nadal. W opracowaniu autorka podejmuje próbę oceny wpływu zmian instytucjonalnych na zasięg ubóstwa, a także na jego społeczną ocenę w naszym kraju. W pierwszej części przedstawione są różne koncepcje i sposoby pomiaru ubóstwa. Autorka ocenia zagrożenie ubóstwem w Polsce w okresie transformacji systemowej z wykorzystaniem różnych miar. W polskich badaniach stosuje się podejście relatywne, absolutne i subiektywne. Podstawę analizy stanowią wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego z lat 1989-2008. Do oceny społecznego obrazu ubóstwa w naszym kraju wykorzystane zostały dane Centrum Badania Opinii Społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Poverty is one of the most important social issues in transition economies. It is assumed that the process of transformation in Poland began in 1989 and it still continues. In her paper the authoress attempts to assess the impact of institutional changes on the extent of poverty and on social opinions in our country. The first part presents different concepts and ways of measuring poverty. The authoress intends to assess the risk of poverty in Poland during the period of systemic change, using different measures. In Polish studies of poverty the relative, absolute and subjective approach is used. The data, used for the analysis, are the results of the research of the Polish Central Statistical Office over the years 1989-2008. To asses the condition of poverty in Polish society the data of Public Opinion Research Center will be used. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bauman Z., Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2006 r.), GUS, Warszawa 2008.
 • Falkowska M., Zasięg biedy i postrzeganie ludzi biednych w Polsce. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2000.
 • Golinowska S., O funkcjach i znaczeniu minimum socjalnego, "Polityka Społeczna" 2001, nr 11-12.
 • Golinowska S., Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, "Polityka Społeczna 2006", nr 11-12.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, [w:] S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPISS, Warszawa 2005.
 • Hagenaars A., De Vos K., The definition and measurement of poverty, "The Journal of Human Resources" 1988, vol. 23, No. 2.
 • Helbich A., Poziom życia, [w:] Z. Pisz (red.), Zadania społeczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Helbich-Syrek A., Polityka wobec ubóstwa, [w:] O. Kowalczyk, S. Kamiński (red.), Wymiary polityki społecznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Kamiński T., Ubóstwo - definicje, przyczyny i pomiar zjawiska, [w:] T. Kamiński i in. (red.), Ubóstwo, Roczniki Naukowe Caritas 1998, Fundacja Pro Caritate, Warszawa 1998.
 • Kojder A., Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989-1997, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Kowalak T., Leś E., Kwestia ubóstwa, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998.
 • Kurowski P., Minimum socjalne w 2004 r., "Polityka Społeczna" 2005, nr 2.
 • Lepianka D., Polacy a biedacy - społeczny obraz ubóstwa i stosunek społeczeństwa polskiego do osób ubogich, [w:] E. Tarkowska (red.), Przeciw biedzie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Lister R., Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Lustig J., Ubóstwo i jego pomiar, [w:] L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • Meade J.E., Poverty in the welfare state, "Oxford Economic Papers, New Series" 1972, vol. 24, no. 3.
 • Opinie o ubóstwie i jego przyczynach. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1988.
 • Panek T., Ubóstwo jako kwestia społeczna, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wyd. 3, Warszawa 2006.
 • Pascall G., Lewis J., Emerging gender regimes and policies for gender equality in a wider Europe, "Journal of Social Policy" Jul 2004, 3.
 • Pisz Z., Gospodarowanie świadczeniami społecznymi, [w:] K. Głąbicka, M. Grewiński (red.), Wokół polityki społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Julianowi Auleytnerowi, Wyd. Politechniki Radomskiej, Warszawa 2008.
 • Pisz Z., Problemy społeczne transformacji w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej, DzU z 2005, nr 211, poz. 1762.
 • Rysz-Kowalczyk B., Teoria kwestii i problemów społecznych, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2004, nr 6, poz. 593.
 • Warunki życia ludności w 1989 r., GUS, Warszawa 1990.
 • Warunki życia ludności wiejskiej w 1985-1989 r., GUS, Warszawa 1990.
 • Warunki życia ludności w 1992 r., GUS, Warszawa 1993.
 • Warunki życia ludności w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
 • Warunki życia ludności w 1999 r., GUS, Warszawa 2000.
 • Warunki życia ludności w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
 • Warunki życia ludności w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 • Warunki życia ludności w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 • Warunki życia ludności w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
 • Warunki życia ludności w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 • Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007.
 • Wciórka B., Ludzie biedni w Polsce. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1999.
 • Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., GUS, Warszawa 1998.
 • Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2001-2008, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2047_PLK_HTML.htm [13.11.2010].
 • Gans H.J., The uses of poverty. The poor pay all, Social Policy, July/August 1971, http://www.socio-logy.org.uk/as4p3.pdf [20.11.2009].
 • Informacja Rady Ministrów o przyczynach ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych oraz działaniach rządu zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji tych grup społecznych, http://www.idn.org.pl/sonnszz/RM_ubostwo.htm [13.05.2010].
 • Kurowski P., Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście, IPISS, Warszawa 2002, http://www.ipiss.com.pl/teksty/kurowski.pdf [20.11.2009].
 • Panek T., Ubóstwo i nierówności: Dylematy pomiaru, Konferencja Naukowa Inaugurująca Obchody 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego "Statystyka społeczna. Dokonania - Szanse - Perspektywy", Kraków 2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci--dylematy_pomiaru.pdf [19.03.2009].
 • Roczne mierniki gospodarcze. Część II, GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_roczne_mierniki_gospodarcze_2008.pdf [20.03.2008].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2008.pdf [19.11.2009].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2006 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2007, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1161_PLK_HTML.htm [19.11.2009].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2005, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1161_PLK_HTML.htm [19.11.2009].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2004, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1161_PLK_HTML.htm [19.11.2009].
 • Udział osób w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej minimum socjalnego w latach 1994-2003, IPISS, http://www.ipiss.com.pl/teksty/wykres2.gif [19.11.2009].
 • Wysokość minimum socjalnego w latach 1990-2007. Gospodarstwa pracownicze, http://www.ipiss.com.pl/badania/minimum-wer2.pdf [3.12.2009].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.