PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 109 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 119--127
Tytuł artykułu

Rola wizerunku we wzroście gospodarczym i rozwoju

Warianty tytułu
Role of Image in Economic Growth and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przegląd myśli ekonomicznej na temat wzrostu i rozwoju gospodarczego, a także zidentyfikowanie znaczenia wizerunku w tym procesie. Artykuł jest wynikiem krytycznej analizy literatury, obserwacji własnych i syntezy w dziedzinie roli zasobów niematerialnych w rozwoju gospodarczym. W niniejszym opracowaniu egzemplifikacja mechanizmów oddziaływania wizerunku na wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy jest przedstawiona na poziomie regionalnym, lokalnym i mikroekonomicznym w dziedzinie turystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to review an economic thought related to growth and economic development, as well as to identify the importance of image in this process. The article results from the critical analysis of literature, author's observations and synthetic approach towards the role of immaterial resources in economic growth. In the hereby article the exemplification of mechanisms related to the influence of image on growth, as well as social and economic growth, is presented at regional, local and microeconomic level in the domain of tourism. It should be emphasized that together with the progress in economic research on economic growth and development the following phenomena may be observed:endogenic nature of growth, i.e. considering a growing number of factors as purposeful results and targeted decisions of economic entities, not just "black boxes",dematerialization of economic growth, which means gradual reduction of material components' significance for the benefit of nonmaterial factors (having considered the level of social and economic growth). The image of enterprises, organizations, regions or countries belongs to such a group of components (including their reputation). (original abstracy)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, AE, Kraków 2002.
 • Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 • Barburski J., Model wzrostu gospodarki z uwzględnieniem kapitału intelektualnego, www.univ.rzeszow.pl, 23.07.2009.
 • Barich H., Kotler Ph., A framework for marketing image management, "Sloan Management Review", Winter 1991.
 • Czapiński J., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, "Zarządzanie Publiczne" 2008 nr 2.
 • Fiedor B., Antropologiczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju z perspektywy ekonomicznej: od homo oeconomicus do homo sustinens, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1131, AE, Wrocław 2006.
 • Fiedor B., Zasoby nieodnawialne i odnawialne, w teorii trwałego rozwoju, www.lp.gov.pl, 22.07.2009.
 • Fombrun Ch.J., Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Kołodko G., Piątkowski M. (red.), "Nowa gospodarka" i stare problemy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
 • Malaga K., O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, www.pte.pl, 23.07.2009.
 • Nawrocka E., Wizerunek miejsca recepcji turystycznej w perspektywie ekonomicznej (nowe podejście), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, UE, Wrocław 2009a.
 • Nawrocka E., Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 41, Szczecin 2009b.
 • Pangsy-Kania S., Piech K. (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Piasecki R. (red.), Ekonomia rozwoju, PWE Warszawa 2007.
 • Rószkiewicz M., Węziak D., Wodecki P., Kapitał intelektualny Lubelszczyzny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2007 nr 2.
 • Sztaudynger J.J., Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista" 2009 nr 2.
 • Szumilak J., Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów, "Ekonomista" 2001 nr 5.
 • Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 • Williamson O.E., The new institutional economics: taking stock, looping ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, vol. XXXVIII.
 • Wojcik K., Public relations, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
 • Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" 2001 nr 1.
 • Zaręba M., Inwestycje i promocja - wydatkowe instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego w skali lokalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 437, Szczecin 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.