PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 109 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 188--198
Tytuł artykułu

Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych

Warianty tytułu
Directions of Public Utility Companies Restructuring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym motorem działań restrukturyzacyjnych w gospodarce komunalnej były przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych, wprowadzenie rynku usług komunalnych oraz wkraczanie na polski rynek komunalny koncernów zagranicznych. W wyniku tych działań w przedsiębiorstwach dokonywano dalszych restrukturyzacji, na przykład operacyjnej czy finansowej. Skala tych restrukturyzacji przeprowadzanych wewnątrz przedsiębiorstw komunalnych była jednak zdecydowanie mniejsza w porównaniu z innymi branżami, z wyjątkiem przypadków konsolidacji. Działania restrukturyzacyjne były prowadzone niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podmiotów działających w branży komunalnej. Konsolidacja przedsiębiorstw przyczyniła się do rozwoju przemysłu komunalnego i zwiększenia tempa inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The main driving force of restructuring acts in public utility economy was the transformation of public utility enterprises, the leading of public utility market and entering Polish public utility market by international concerns . As a result further acts of restructuring, for example operational or financial, were performed. The scale of the acts of restructuring was definitely lower in comparison with other branches except for the examples of consolidation. Restructuring acts were carried out independently of law-organizational form of subjects acting in public utiliy branches. The consolidation enterprises contributed to the development of public utility industry and to the increasing of investment speed. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dziembowski Z., W sprawie modelu form działalności gmin w sferze użyteczności publicznej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 1994 nr 11.
 • Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce - aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Projekt badawczy habilitacyjny nr rejestracyjny: NN 115 121235, Warszawa 2009.
 • Grzymała Z., Zarządzanie gospodarką komunalną - zarys modeli, Badanie własne wykonane w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2007.
 • Jeżowski P., Sadowy M., Lokalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w procesie transformacji, [w:] Państwo, społeczeństwo i gospodarka. Proces przekształceń systemowych, SGH, Warszawa 1993.
 • Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992.
 • Kwiatkowski P. (red.), Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1994.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 • Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 • Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, cz. II, poz. 46, sygn. akt W.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997 nr 9, poz. 43, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990 nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, DzU 1990 nr 32, poz. 191.
 • Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, DzU nr 79, poz. 464 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz U nr 51, poz. 298 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.