PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 109 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 217--226
Tytuł artykułu

Wykorzystanie gazu wysypiskowego jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie gminy

Warianty tytułu
Utilization of Waste Gas as an Instrument of Rationalization of Economy Wastes in the Area of Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono najważniejsze problemy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz przeanalizowano formalnoprawne uwarunkowania prowadzenia tej gospodarki na terenie gminy. Problematyka wykorzystania odpadów komunalnych jest wciąż mało rozpoznana i niedoceniana - co powoduje, iż gminy nie wykorzystują w pełni szans i potencjału rozwojowego. Natomiast sprawne wykorzystanie i przetworzenie odpadów komunalnych może stać się istotnym czynnikiem porządkującym lokalną gospodarkę odpadami i przyczyniającym się do poprawy jakości środowiska naturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the most important problems concerning municipal waste economy and it analyzes legal and formal conditions of conducting this economy in the area of community. The problems of the utilization of municipal waste is still underestimated and not identified enough which causes that communities do not fully take advantage of chances and development potential. However, proficient utilization and processing of municipal waste can become an important factor organizing local economy of wastes and it can contribute to the improvement of natural environment quality. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Dudek J., Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów komunalnych do celów energetycznych, www.inig.pl, 10.08.2009.
  • Gawrychowski M., Polskę czekają kary za śmieci, "Gazeta Prawna", 24.08.2009.
  • Grygorczuk-Petersons E.H., Tałałaj I.A., Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie, Podlaska Agencja Zarządzania Energią, Białystok 2007.
  • Ochrona środowiska 2008 r., GUS, Warszawa 2008.
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 1996 nr 132, poz. 622 z poźn. zm.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2001 nr 62, poz. 628 z poźn. zm.
  • Wstępne wyniki o odpadach komunalnych zebranych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
  • Wysypiska śmieci rosnącym problemem, www.egospodarka.pl.
  • Wyszyński L., Jelec P.A., Rybaczewska-Błażejowska M., Pozyskiwanie energii w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, [w:] Stan pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Łomża 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.