PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 2 | nr 129 Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia | 75--88
Tytuł artykułu

Zadania polityki społecznej wobec współczesnych wymagań opieki kompensacyjnej w Polsce - stan i wyzwania przyszłości

Warianty tytułu
Tasks of Social Policy Towards Modern Standards of Children and Family Care in Poland - Present State and Perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce stosunkowo niedawno podjęte zostały działania mające na celu wprowadzenie długo oczekiwanych zmian w opiece kompensacyjnej. Zmiany te związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania tejże opieki do współczesnych standardów europejskich w zakresie zwalczania i kompensacji sieroctwa społecznego, które związane są przede wszystkim z rozwojem specjalistycznych działań profilaktycznych wobec zagrożonych rodzin oraz z odchodzeniem od instytucjonalnych na rzecz rodzinnych form opieki. W niniejszym artykule autorka koncentruje się na wspomnianych powyżej zadaniach polityki społecznej. Wskazuje przy tym rekomendacje dla polityków społecznych dotyczące postulowanych zmian w opiece kompensacyjnej a także główne szanse i bariery warunkujące wdrażanie owych postulatów. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the main discussions, conclusions and recommendations concerning priorities and tasks of social policy in Poland towards the system of children and family care, in particular in case of children deprived of family care, are presented,. The main obligations in this field include: preventing children and families from being deprived of family care in the first case by fighting discrimination and by supporting appropriate family services;developing, financing, implementing and monitoring alternative systems of care based on the principles of providing children with a family environment;regulation and monitoring any remaining institutions for children in residential care and developing family care forms. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999.
 • Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2002.
 • Auleytner J., Scenariusze polityki społecznej w okresie kryzysu, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Ko- walczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, Wydawnic-two CASE, Warszawa 2002.
 • Kordas-Surowiec M., Rodzina w kryzysie. Prewencja i interwencja kryzysowa, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowsk (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (2006), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Szczepaniak J., Europejskie a polskie standardy w opiece nad rodziną i dzieckiem - zakres zgodności, [w:] K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 • Szczepaniak J., Kierunki przekształceń placówek socjalizacyjnych a wymagania opieki kompensacyjnej, Wnioski i refleksje z badań własnych, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2006, nr 9.
 • Szczepaniak J., Miejsce opieki kompensacyjnej w zabezpieczeniu społecznym, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 • Szczepaniak J., Opieka nad rodziną i dzieckiem w polityce społecznej, [w:] A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna - badania, dydaktyka, rozwój, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Szczepaniak J., Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w sferze opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009.
 • Szczepaniak J., Zasada pomocniczości w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną - założenia a rzeczywistość, [w:] K. Piątek, A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2007.
 • Uścińska G., Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Europejska Karta Społeczna (DzU z 1999 r., nr 8, poz. 67).
 • Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem z dnia 20 maja 1980 r. (DzU nr 31, poz. 134).
 • Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci (DzU z 2000 r., nr 107, poz. 1128).
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (DzU nr 9, poz. 59 ze zm.).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (DzU z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka (DzU 1991 r., nr 120, poz. 526 ze zm.).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (DzU z 1977 r., nr 38, poz. 167, 134).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. (niepublikowana w Dzienniku Ustaw).
 • Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (z dn. 27 kwietnia 2010 r.), www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2102
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.