PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | z. 3 | 25--35
Tytuł artykułu

Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development and Importance of the Horticultural Sector in Poland in the Last Half-Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu badano zmiany w sektorze ogrodniczym w Polsce w latach 1960-2012. Badania wykazały, że warunki społeczno-ekonomiczne i klimatyczno-glebowe sprzyjały rozwojowi ogrodnictwa, które odgrywało coraz większą rolę w polskim rolnictwie. Udział upraw ogrodniczych w UR wzrósł z 2,3% do 3,9%, a w towarowej produkcji roślinnej z 22,5% do 52% (w tym kwiaciarstwa z 5% do 21,8%). Udział produktów ogrodniczych w eksporcie rolno-spożywczym wynosi około 13,6% i obniża się od początku lat 90. XX w., w imporcie zaś jest na poziomie 15-20%. Dalszy rozwój ogrodnictwa determinowany będzie głównie wzrostem eksportu. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes in Polish horticulture in the years 1960-2012, were studied. The analysis showed that the socio-economic and climate-soil conditions favoured horticulture development, which played an increasing role in Polish agriculture. The share of horticulture crops in agricultural land increased from 2.3% to 3.9% and in marketable crop agricultural production from 22.5% to 52% (of floriculture in it from 5% to 21.8%). The share of horticultural products in agri-food exports amounted to 13.6% and showed a decreasing tendency from the beginning of nineties, however in imports it ranged from 15-20%. Further development of horticulture will be determined mainly by an increase in exports. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
25--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dolatowski J., Cecot A., Czrnecki B. 1999: Szkółkarstwo polskie 1799-1999, "Związek Szkółkarzy Polskich. Agencja Promocji Zieleni", Warszawa, s. 1-50.
 • Filipiak T., Maciejczak M. 2008: Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 95, s. 97-108.
 • Jabłońska L. 1995: Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s. 38-52.
 • Jabłońska L., Hetman J. 1997: Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku, [w] Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku, I Międzynarodowe Seminarium Ogrodnicze, AR w Lublinie, s. 45-59.
 • Jabłońska L. 2005: Rozwój polskiego kwiaciarstwa w minionym 15-leciu, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", z. 504, cz. I, s. 21-31.
 • Jabłońska L. 2008: Pozycja Polski w świecie jako producenta roślin ozdobnych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. X, z. 4, s. 124-129.
 • Jabłońska L. 2013: Zmiany na rynku róż ciętych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", z. 103, s. 99-111.
 • Jabłońska L., Brejtkopf M., Olewnicki D. 2012: Ceny warzyw na polskim rynku hurtowym w latach 2002-2010, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 2, s. 104-113.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2009: Zmiany warunków gospodarowania producentów owoców w Polsce w latach 2003-2008, [w] Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych, V Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej, BASF Polska, Katedra Sadownictwa SGGW, Warszawa, s. 97-107
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(XXVI), z. 4, s. 89-97.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2013: Ekonomiczne aspekty ogrodnictwa ozdobnego w Polsce, [w] Ogrodnictwo ozdobne sektorem gospodarki narodowej, J. Rabiza-Świder, E. Skutnik (red.), Katedra Roślin Ozdobnych SGGW, Warszawa, s. 13-20.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Gunerka L. 2013: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 3, s. 62-72.
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Ragan M. 2013: Zachowania konsumenckie na warszawskim rynku kwiatów ciętych i doniczkowych, "Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", z. 9/58, s. 220-230.
 • Krusze N. 1977: Specyficzne funkcje i cechy ogrodnictwa na tle pozostałej produkcji roślinnej, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 81, z. 4, s. 126-138.
 • Krusze N. 1982: Ogólna ekonomika ogrodnictwa, PWRiL, s. 48-69.
 • Kubiak K. 1998: Ekonomika i organizacja gospodarstw ogrodniczych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 10-37, 162.
 • Kubiak K. 2001: Polski handel zagraniczny owocami, warzywami, kwiatami i przetworami owocowo-warzywnymi, [w] Marketing w ogrodnictwie, IV Ogólnopolska Konferencja Ogrodnicza, AR w Lublinie, s. 29-49.
 • Makosz E. (red.). 2012: Wprowadzenie, [w] Eksport świeżych i mrożonych owoców, Międzynarodowa Konferencja Sadownicza, UP Lublin, s. 7-10.
 • Nosecka B. 2001: Rynek owoców i warzyw w Polsce, [w] Marketing w ogrodnictwie, IV Ogólnopolska Konferencja Ogrodnicza, Akademia Rolnicza w Lublinie, s. 19-28.
 • Nosecka B. 2012: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, IERiGŻ-PIB, nr 39, s. 8-15.
 • Olewnicki D., Jabłońska L. 2012: Długookresowa analiza sektora pieczarkarskiego w Polsce, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 4, s. 127- 132.
 • Słowińska B. 2007: Początki sadownictwa w Grójeckim, Hortpress Sp. z o.o., s. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.