PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 2 | nr 129 Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia | 110--121
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny i migracje - wybrane aspekty wzajemnych oddziaływań

Warianty tytułu
Social Capital and Migrations - Selected Aspects of Mutual Effect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest omówienie, analiza i porównanie trzech najbardziej znanych definicji kapitału społecznego, stworzonych przez R. Putnama, J.S. Colemana i P. Bourdieu, oraz wskazanie wzajemnych oddziaływań między mobilnością przestrzenną i kapitałem społecznym. W tym celu przedstawione zostaną: wyniki badań R. Putnama nad wpływem zróżnicowania etnicznego, będącego jednym ze skutków migracji, na zaufanie i kapitał społeczny, koncepcja sieci migracyjnych D. Masseya oraz analiza ich funkcji zaproponowana przez D.T. Guraka i F. Casesa, wyniki badań dotyczących znaczenia kapitału społecznego dla wspólnot lokalnych, a także omówione będzie zjawisko negatywnego kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to discuss, analyze and compare the three most well-known definitions of social capital, i.e. created by R. Putnam, J.S. Coleman and P. Bourdieu and to describe the interaction between mobility and social capital. In order to achieve it there will be presented the results of R. Putnam's studies on the effects of ethnic diversity, which is one of the consequences of migration, on trust and social capital, the D. Massey's concept of migration networks and the analysis of their functions proposed by D.T. Gurak and F. Cases, the research results concerning the importance of social capital for local communities as well as a phenomenon of negative social capital. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bourdieu P., Wacquant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Castiglione D., van Deth J., Wolleb G. (red.), Handbook of Social Capital, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, London 1990.
 • Coleman J.S., Normy jako kapitał społeczny, "Państwo i Rynek" 2003, nr 1.
 • Gurak D.T., Cases F., Migration Networks and the Shaping of Migration Systems, [w:] M. Kritz, L. Lim, H. Zlotnik (red.), International Migration Systems, Clarendon Press, Oxford 1992.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, ISS UW, Warszawa 2003.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Emigracja ostatnia?, Scholar, Warszawa 2009.
 • Halpern D., Social Capital, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Hammar T., Brochmann K., Tamas K., Faist T., International Migration, Immobility and Development. Multidisciplinary Perspectives, Berg, Oxford 1997.
 • Hanifan L.J., The rural school community center, ,,Annals of the Academy of Political and Social Sciences" t. 67, nr 1, Philadelphia 1916.
 • Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007.
 • Jackman R., Social capital, [w:] N. Smelser, P. Butters (red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, t. 21, Elsevier, Amsterdam 2001.
 • Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce: migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Scholar, Warszawa 2001.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Kępińska E., Migracje sezonowe z Polski do Niemiec: mechanizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Massey D., Why does immigration occur? A theoretical synthesis, [w:] C. Hirschman, J. Dewind, P. Kasinitz, The Handbook of International Migration: The American Experience, Russell Sage Foundation Publications, New York 1999.
 • Massey D., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J., Worlds in motion. Understanding International Migration at the End of the Millenium, Clarendon Press, Oxford 1999.
 • Massey D. i in., Theories of international migration: A review and appraisal, ,,Population and Development Review" vol. 19, no. 3.
 • Osipowicz D., Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek, ISS UW, Warszawa 2002.
 • Putnam R., E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture, "Scandinavian Political Studies" 2007, No. 30(2).
 • Putnam R., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Putnam R., Leonardi R., Nanetti R., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, Warszawa-Kraków 1995.
 • Zarycki T., Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, "Kultura i Społeczeństwo" vol. XLVIII/2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.