PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków | 229--240
Tytuł artykułu

Produkty rolne i zasady ich wyceny według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości

Warianty tytułu
Agricultural Products and Principles of their Valuation by Polish and International Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotą działalności rolniczej jest wytwarzanie produktów rolnych. Są one rezultatem tej działalności i od sposobu ich wyceny zależą wyniki gospodarstwa rolnego. Wycena produktów rolnych powinna uwzględniać specyfikę rolnictwa wynikającą z jej biologicznego charakteru. Polskie prawo rachunkowości nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących rolnictwa. W konsekwencji jednostki prowadzące działalność rolniczą, zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosują rozwiązania ogólne zawarte w ustawie o rachunkowości. Problematyce rolnictwa. jest poświęcony odrębny Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 "Rolnictwo". Zawarte w nim regulacje dotyczące m.in. wyceny produktów rolnych w momencie ich zbiorów/pozyskania różnią się istotnie od regulacji ustawy o rachunkowości. Celem artykułu jest prezentacja istoty produktów rolnych oraz zasad ich wyceny według prawa polskiego i międzynarodowego. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza norm prawnych rachunkowości i literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of agricultural activity is the production of agricultural products. Their biological nature requires specific solutions for their valuation. The article deals with the issue of the agricultural products and their valuation. The purpose of this article is to present the principles for measuring the value of agricultural products according to Polish Accounting Act and International Financial Reporting Standards. The method of critical analysis of accounting standards and literature were used to prepare this article.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bodzianny J., Wycena aktywów biologicznych, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom III, W. Gabrusewicz (red.), Wyd. AE, Poznań 2007, s. 36-41.
 • Bodzianny J., Iwasieczko B., Markiewicz-Rudnicka D., MSR 41 - teoria a praktyka, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II, Z. Messner (red.), Wyd. AE, Katowice 2006, s. 45-57.
 • Hołda A., MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Kiziukiewicz T. (red.), MSR 41 Rolnictw, Difin, Warszawa 2009.
 • Kondraszuk T., Specyficzne elementy analizy i oceny sytuacji finansowej w rolnictwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 20, USz, Szczecin 2009, s. 243-257.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 " Utrata wartości aktywów" Dz. Urz. Min. Fin. 2012, poz. 15.
 • Kucharczyk M., Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41 "Rolnictwo" w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II, Z. Messner (red.), Wyd. AE, Katowice 2006, s. 221-235.
 • Łagodzki P., Jaworska E., Zasady wyceny i ujmowania w sprawozdaniu finansowym aktywów biologicznych i produktów rolniczych, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom III, W. Gabrusewicz (red.), Wyd. AE, Poznań 2007, s. 208-215.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 i poz.613.
 • Wszelaki A., Wartość godziwa w wycenie aktywów biologicznych, [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, T. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2009, s. 186-197.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.