PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków | 261--271
Tytuł artykułu

Ewidencja i wycena aktywów biologicznych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej - artykuł dyskusyjny

Autorzy
Warianty tytułu
Recording and Valuation of Biological Assets in Accordance with International Financial Reporting Standards - Discussion Article
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wykazano, że dla wielu aktywów biologicznych szacunki oparte na przyszłych przepływach pieniężnych nie spełniają definicji wartości godziwej (brak cen rynkowych). Ponadto ujmowanie skutków przeszacowania aktywów biologicznych nie jest zgodne z zasadami rachunkowości. W wyniku wyceny aktywów biologicznych w wartości godziwej produkty rolne na moment początkowego ujęcia również są wyceniane w wartości godziwej. Oznacza to, iż w tym przypadku koszt historyczny zostaje zastąpiony wartością godziwą i brakuje informacji o rzeczywistym koszcie wytworzenia produktów rolnych. Wycena aktywów biologicznych powinna być oparta na koszcie historycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
This article shows that for many biological assets estimations calculated on future cash flows do not meet fair value definition (lack of quoted market prices). Moreover, the recognition of revaluation effects of biological assets is not in accordance with accounting principles. As a result of biological assets valuation at fair value, agricultural products on initial recognition are also measured at fair value. It means, that in this case historical cost is replaced by fair value and there is no information about real manufacturing cost of agricultural products. Biological assets should be measured on the basis of historical cost.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, "Journal of Agrobiznes and Rural Development" 2011, no. 4 (22), s. 41-49.
 • Jarugowa A.A., Międzynarodowy standard rachunkowości rolnej - proces tworzenia, "Rachunkowość" 1996 nr 10.
 • Kalkulacja uprawy 1ha pszenicy ozimej, maj 2014, Wiekopolska Izba Rolnicza, www.wir.org.pl (dostęp 10.06.2014).
 • Kiziukiewicz T., MSR 41 Rolnictwo, Difin, Warszawa 2009.
 • Michaluk K., Jak dokonać wyceny bilansowej produktów rolniczych, http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ rachunkowosc-rolnicza/143918,Jak-dokonac-wyceny-bilansowej-produktow-rolniczych. html (dostęp 22.06.2014).
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41, Rolnictwo, 2003 rok, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M., Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 275 (57), USz, Szczecin 2009, s. 77-84.
 • www.cmegroup.com (dostęp 01.06.2014).
 • www.lodr-bratoszewice.pl (dostęp 07.06.2014).
 • www.money.pl (dostęp 03.06.2014).
 • www.wgt.com.pl (dostęp 05.06.2014).
 • www.wir.org.pl.
 • Żyznowski T., Działalność rolnicza w księgach rachunkowych, "Rachunkowość" 2011, nr 7, s. 13-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.