PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 373 Branżowe problemy rachunkowości i podatków | 282--295
Tytuł artykułu

R ewolucja c zy n ormalizacja r achunkowości s półdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych?

Warianty tytułu
A Revolution or Accounting Normalization of Cooperative Credit Unions?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stanowią część krajowego sektora finansowego, który oparty jest na idei samofinansowania tworzących je członków. Podmioty te, funkcjonując na gruncie prawa spółdzielczego oraz indywidualnych norm ustawowych, do niedawna prowadziły rachunkowość wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Brak zewnętrznego nadzoru oraz przepisów szczególnych w zakresie rachunkowości, w tym związanych z wyceną instrumentów finansowych oraz obowiązkowym badaniem i publikowaniem sprawozdań, spowodował subiektywne kształtowanie wizerunku ekonomicznego kas oraz istotną lukę informacyjną. Następstwem tego stanu rzeczy, po objęciu kas nadzorem przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zleciła dokonanie audytu, było ujawnienie trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych. W artykule zaprezentowano genezę oraz zakres zmian w rachunkowości kas, a także przedstawiono niekorzystny wpływ polityki na rachunkowość.
EN
Co-operative credit unions are part of the national financial sector that is based on the idea of self-financing of its constituent members. These entities are functioning on the basis of cooperative law regulations and individual standards laws and until very recently they performed accounting based solely on the provisions of the Accounting Act. The lack of established external supervision and specific provisions for accounting performed by those unions, including those related to the valuation of financial instruments and the mandatory examination and publication of financial reports resulted in the creation of a subjective economy image of the co-operative unions and an important information gap. The consequence of this state of affairs was a closer supervision of the credit unions by the Financial Supervision Commission. Having commissioned the performance audits the Commission then revealed the difficult economic and financial situation of cooperative credit unions. The article presents the origins and extent of changes that took place in the accounting practices used by credit unions and it demonstrates the negative impact of politics on accounting.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup kapitałowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 • Gwarancje wyższe niż w bankach, "Gazeta Prawna" 2003 (z 8 października). http://partner. skok.pl/Print.Do?5tZqGsB3aJqyHB87WOW-3x-srjMxLk126EgJNB3r810K4qtgAhIShcOE2AYEuNzl7NAq- WYSnIB3dqNKSOCZxQ==;IT0165519F8C, (12.05.2014).
 • KNA 2012, Uchwała nr 166/2012 z dnia 19 września 2012 r., www.knf.gov.pl (01.05.2014).
 • KNF 2008, Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, Warszawa 2008??, www.knf.gov.pl (30.04.2014).
 • KNF 2012, Informacja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2012 r. - SKOK pod publicznym nadzorem, www.knf.gov.pl (01.05.2014).
 • KNF 2013, Informacja i sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl (04.05.2014).
 • KNF 2014, Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w roku 2013, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, www.knf.gov.pl (11.05.2014).
 • NSA 2012, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2012 r., II FSK 2579/2010, "LexPolonica" nr 3929050.
 • NSA 2013, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2013 r., II FSK 1061/2011, LexPolonica nr 5186157.
 • Omachel R., Topienie afery Amber Gold, "Newsweek" 2013 (z 20 lipca), http://biznes.newsweek.pl/ topienie-afery-amber-gold,106609,1,1.html (14.05.2014).
 • Roubini R., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie MF 2001, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, DzU 2001, nr 138, poz. 1550.
 • Rozporządzenie MF, 2013a, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, DzU 2013, poz. 99.
 • Rozporządzenie MF, 2013b, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, DzU 2013, poz. 1137.
 • Sektor bankowy 2014, Dane sektora bankowego na dzień 31.12.2014 r., www.knf.gov.pl (10.05.2014).
 • SN 2012, Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 kwietnia 2012 r., II CSK 446/2011, LexPolonica nr 5029744.
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2006.
 • TK 2014, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r., U 2/12, DzU 2014, poz. 245.
 • Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tekst jedn. DzU 1994, nr 84, poz. 711, ze zm.
 • Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, DzU 1996, nr 1, poz. 2, ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2013, poz. 330, ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, tekst jednolity, DzU 2013, poz. 1450.
 • Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2010.
 • Wniosek z 2 marca 2012 r. Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość" o stwierdzenie niezgodności z ustawą oraz Konstytucją RP przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych, DzU 2012, poz. 45, http://trybunal.gov.pl/ (12.05.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.