PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | z. 3 | 77--86
Tytuł artykułu

Opłacalność produkcji warzyw pod osłonami na przykładzie wybranego gospodarstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Vegetables Under Cover - their Production Profitability Based on Examples of Selected Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest dokonanie oceny ekonomicznej efektywności produkcji warzyw w tunelach foliowych w Polsce na przykładzie wybranego gospodarstwa, poszerzonej o analizę kosztów i nakładów siły roboczej oraz symulacyjny rachunek opłacalności przy różnych programach produkcji. Określono wartość produkcji, koszty, dochód rolniczy i wskaźnik opłacalności dla poszczególnych upraw i całego gospodarstwa. Z badań wynika, że uprawa warzyw w tunelach foliowych cechuje się wysoką opłacalnością, a poziom dochodu i wskaźnik opłacalności zależą od wdrożonego programu produkcji. Na wybór tego programu, poza wynikiem finansowym, istotny wpływ mają poziom i struktura nakładów siły roboczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to assess the economic efficiency of vegetable production, in plastic tunnels, in Poland. Production profitability was assessed based on examples of chosen farms. An analysis of their costs and labor force inputs was conducted. An account profitability simulation for various production programs was performed. The value of production, costs, farm income and profitability index for each crop and farm were determined. Research shows that vegetable cultivation in plastic tunnels is characterized by high profitability. However, the level of income and profitability index depends on the implemented production program. The choice of this program, in addition to financial results, is significantly influenced by the level and structure of labor inputs. (original abstract)
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
77--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J. 2006: Koszty stałe w przedsiębiorstwach rolniczych w latach 1999-2003, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 92, z. 2, s. 115-120.
 • Chudzik A. 2003: Efektywność produkcji pomidorów pod osłonami w makroregionie środkowo-wschodniej Polski, Praca doktorska, Akademia Rolnicza w Lublinie.
 • Forfa M. 2009: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 59, s. 248-260.
 • Groborz A., Juliszewski T. 2005: Czas pracy i fizjologiczne obciążenie pracą w szklarniach i tunelach foliowych, "Inżynieria Rolnicza", nr 6, s. 215-223.
 • Jabłońska L., Paszko D., Zarzycka A. 2010: Ekonomiczna efektywność jako czynnik rozwoju produkcji doniczkowych roślin rabatowych i balkonowych w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XII, z. 3, s. 120-125.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11 (XXVI), z. 4, s. 89-97.
 • Jabłońska L., Gunerka L., Olewnicki D. 2013: Przemiany strukturalne w polskim ogrodnictwie w latach 2002-2010, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 3, s. 62-72.
 • Klepacki B., Szyndel M., Kowalska K., Olewnicki D. 2013: Importance of horticulture in Polish agriculture, "International Scientific Electronic Journal Earth Bioresources and Life Quality", Kijów Ukraina, nr 4, s. 15.
 • Kołoszko-Chomentowska Z. 2008: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie, "Oeconomia" 7(4), s. 87-95.
 • Mierwiński J. 2008: Rynek pomidorów w Polsce w minionym dziesięcioleciu, "Owoce Warzywa Kwiaty", Wydawnictwo Hortpress, nr 19, s. 9.
 • Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska wykonana w Samodzielnej Pracowni Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Ciechomskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 • Stefko O. 2011: Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", z. 26, s. 116-124.
 • Stefko O., Ciesielska B. 2013: Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(29), s. 1-8.
 • Ziętara W. 2009a: Model polskiego rolnictwa- wobec aktualnych wyzwań, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", z. 73, s 5-21.
 • Ziętara W. 2009b: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(12), s. 303-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.