PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 14 | 39--50
Tytuł artykułu

Territorial Aspect of Regional Development in the new Cohesion Policy

Autorzy
Warianty tytułu
Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w nowej polityce spójności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ostatnie kilkanaście lat to okres toczącej się na forum Unii Europejskiej dyskusji nad zmianą paradygmatu polityki regionalnej pod kątem jej celów, priorytetów, narzędzi, a także geograficznego obszaru interwencji. Ulegające przeobrażeniom uwarunkowania rozwojowe wymuszają konieczność przekształcenia modelu europejskiej polityki spójności, której podstawowym celem nadal pozostaje wyrównywanie poziomu rozwoju regionów krajów członkowskich Wspólnoty. Na przełomie wieków zaobserwować można zmiany w sposobie realizacji europejskiej polityki spójności oraz ukierunkowanie polityki wyrównawczej (rekompensującej zacofanie społeczno-ekonomiczne regionów) w stronę polityki rozwojowej (wspierającej konkurencyjność, wykorzystującej endogeniczne potencjały rozwojowe, jak również usuwającej różnorodne bariery). Tak zorientowana polityka ma się przyczynić do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału rozwojowego całej Wspólnoty na rzecz kreowania wzrostu, zatrudnienia i spójności. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na ewolucję modelu europejskiej polityki spójności w kierunku polityki ukierunkowanej terytorialnie (place-based policy).(abstrakt oryginalny)
EN
In the last ten-odd years we have been observing a discussion held in the European Union on the change of the regional policy paradigm in terms of its objectives, priorities, tools and the geographical scope of intervention. Changing development conditions require modification of the European cohesion policy model, the main priority of which still is to equalize the level of development of regions in the Community Member States. At the turn of the centuries we can see changes in the way the European cohesion policy is implemented and also the orientation of the equalization policy (which compensates the social and economic backwardness of regions) towards the development policy (which supports competitiveness, takes advantage of the endogenous potential for development and eliminates various barriers). Such policy is to contribute to a more effective use of the potential for development in the entire Community to stimulate growth, employment and cohesion. This paper aims at attracting attention to the evolution of the European cohesion policy model towards a place-based policy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report prepared at the request of D. Hübner, Commissioner for Regional Policy, Brussels.
 • Castells M., 2008a, Siła tożsamości, PWN, Warszawa.
 • Castells M., 2008b, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 • Commission of the European Communities, 2001, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, Communication from the Commission, Brussels 15.5.2001, COM (2001) 264 final.
 • Commission of the European Communities, 2008, Green Paper on Territorial Cohesion - Turning Territorial Diversity into Strength, 2008, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee, Brussels 6.10.2008, COM (2008) 616 final.
 • European Commission, 1999, ESDP European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, Luxembourg.
 • European Commission, 2010, Europe 2020 - A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication from The Commission, European Commission, Brussels 3.3.2010, COM (2010) 2020 final.
 • Fujita M., Krugman P., Venables A.J., 2001, The Spatial Economy. Cities, Regions and International Trade, The MIT Press, Cambridge-London.
 • Jóźwik B., Sagan M. (eds.), 2012, Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Krugman P., 1995, Development, Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge.
 • Kudełko J., 2013, Uwarunkowania i kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych, Studia KPZK PAN, t. CLI, Ed. KPZK PAN, Warszawa.
 • Leipzig Charter on Sustainable European Cities, Leipzig 2007.
 • Massot Marti A., Nogueira A.M., Popescu I., Kramer E., Thomas M., Soave P., 2011, Structural and Cohesion Policies for 2020: Tools to Overcome the Crisis, Brussels, IP/B/COMM/NT/2011_04, PE 460.074.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010a, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Synteza, Warszawa, 13 July 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010b, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Warszawa, 13 July 2010.
 • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Rynio D., 2013, Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław.
 • Słupińska M., 2013, Rozwój ukierunkowany terytorialnie w nowej polityce spójności, [in:] Przygodzki Z., Feltynowski M. (eds.), Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica No. 289, Ed. UŁ, Łódź.
 • Szlachta J., 1992, Interwencjonizm państwa w przebieg procesów rozwoju regionalnego w świetle doktryny neokeynesowskiej i neoliberalnej, [in:] Winiarski B. (ed.), Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Szlachta J., 2013a, Europejskie uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce - poziom województw, [in:] Malik K. (ed.), Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych, Studia KPZK PAN, t. CLV, Ed. KPZK PAN, Warszawa.
 • Szlachta J., 2013b, Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce, [in:] Kuźnik F. (ed.), Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, Studia KPZK PAN, t. CLIII, Ed. KPZK PAN, Warszawa.
 • Szlachta J., Zaleski J., 2009, Spójność terytorialna w kontekście reformy europejskiej polityki strukturalnej - operacjonalizacja wymiaru terytorialnego, [in:] Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministry of Regional Development, Warszawa.
 • Territorial Agenda of the European Union - Towards a More Competitive and Sustainable Europe of Diverse Regions, 2007, Leipzig.
 • Treaty establishing the European Community, a consolidated text (that includes modifications introduced with the Treaty of Nice), Office of the Committee for European Integration, 2005, Warsaw.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.