PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | z. 3 | 133--144
Tytuł artykułu

Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External Conditions for Development of Fruit Exports, Vegetables and their Preparation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji na światowym rynku owoców i warzyw deserowych oraz przetworów owocowych i warzywnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku produktów o największym udziale w krajowej produkcji i eksporcie produktów sektora ogrodniczego. Określono tendencje kształtowania się zapotrzebowania w podstawowych rejonach zbytu oraz tendencje wzrostu podaży na rynek światowy i poziom cen oferowanych przez głównych konkurentów Polski. Przedstawiono również system obciążeń celnych w imporcie realizowanym przez kraje odbierające polskie produkty. Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wpływu sytuacji na rynku światowym na rozwój polskiego eksportu wybranych produktów ogrodniczych. Główne tendencje na rynku światowym określono na podstawie wielkości z lat 2001-2012 zawartych w publikacjach FAO, Comtrade, USDA oraz Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego i Centrum Analitycznego Administracji Celnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present the situation on the global dessert fruit, vegetable and fruit and vegetable preparation markets. Products with the greatest share in both domestic output and exports from the horticultural sector were given special attention. Trends in development of demand, the increase of supply on the world market and in price levels offered by the main competitors of Poland were determined. Systems of import duties applied by the countries buying Polish products were also considered. The analysis enabled to estimate the influence of world market exports on the development of selected horticultural products. Analyses of the main tendencies prevailing on global market were based on the data for 2001-2012 period published by FAO, Comtrade, USDA and the Analytical Centre of Duty Administration. (original abstract)
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
133--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Misala Józef, 2005: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15-31.
 • Misala Józef, 2011: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa, s. 54-60.
 • Nosecka Bożena (red.), 2012: Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie, Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 54, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 14-31.
 • Nosecka Bożena, Bugała Anna, Paszko Dariusz, Zaremba Łukasz, 2012: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 39, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 23-29.
 • Nosecka Bożena, Bugała Anna, Zaremba Łukasz, Brzozowski Piotr, Zmarlicki Krzysztof, 2013: Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego, Program Wieloletni 2012-2014. Raport nr 69, s. 64-68.
 • Nosecka Bożena, Pawlak Karolina, Poczta Walenty, 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa. Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 7, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 24-36.
 • Olczyk Magdalena, 2008: Konkurencyjność Teoria i Praktyka, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, s. 21-44
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), Dz.U. L 299 z 16 listopada 2007 r.
 • Wróbel Anna, 2012: Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej, "Problemy Rolnictwa Światowego. Zeszyty Naukowe SGGW", XXVII, t. 12, z. 2, s. 140-150.
 • Comtrade http://comtrade.un.org/ab.
 • Dane Centrum Analitycznego Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu, niepublikowane dane z lat 2001-2012, Warszawa.
 • Eurostat FSS, 2001-2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page.portal.statistics/themes.
 • USDA, 2001-2012: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome.
 • Norwegia: https://oslo.trade.gov.pl/pl/przewodniknorwegia/article/detail,4027.
 • Rosja: https://moskwa.trade.gov.pl/pl/Taryfacelnaorazaktualnezmieny/article/detail,1097.
 • UE: http://www.mg.gov.pl/Współpraca+międzynarodowa/Handel+zagraniczny/Taryfa+Celna.
 • USA: http://hts.usitc.gov.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.