PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 2 | nr 129 Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia | 255--273
Tytuł artykułu

Kształtowanie kultury organizacyjnej w urzędach administracji samorządowej

Warianty tytułu
Creating Organizational Culture in Self-governing Administration Offices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej warunkuje zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności, ograniczanie barier rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji dynamizowanie rozwoju regionów i całego kraju. W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia kulturowych aspektów funkcjonowania administracji samorządowej. Elementy kultury organizacyjnej w urzędach samorządu terytorialnego stały się kanwą badań empirycznych. Na podstawie wywiadów skategoryzowanych, prowadzonych z przedstawicielami kierownictw urzędów i pracowników samorządowych, oraz przeglądu dokumentacji organizacyjnej, stwierdzono występowanie istotnych niedomagań w realizacji procesu kształtowania kultury organizacyjnej w tych jednostkach. Wśród zdiagnozowanych problemów na szczególną uwagę zasługują takie dysfunkcje, jak nepotyzm czy kumoterstwo. (abstrakt oryginalny)
EN
Effective operation of self-governing administration determines meeting the needs of local communities, limiting the barriers of development of entrepreneurship, and in consequence dynamising of regional and the whole country development. In this article an attempt is made to show cultural aspects of self-governing administration. The elements of organizational culture in territorial self-governing offices became the groundwork for empirical research conducted in the Lower Silesia self-governing bodies. On the basis of the categorised interviews conducted with the representatives of the offices' management and their employees and reviewing of organisational documentation, there were found significant shortcomings in the performance of shaping of organizational culture in these units. Among the diagnosed problems a special attention could be paid to such social distinctions as nepotism or favouritism. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aniszewska G., Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 • Antczak Z., Komunikowanie w organizacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Bednarczyk M., W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej, "Zarządzanie Zasobami ludzkimi" 2004, nr 2.
 • Bratkowska-Nowak D., Czy urzędy samorządowe potrzebują procedur kadrowych?, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8.
 • Cyrankiewicz M., Konkursy w JST - nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych. Nowa jakość czy fikcja? "Wspólnota" 2005, nr 11.
 • Etyka w administracji publicznej - nowe wyzwania dla samorządów lokalnych. Międzynarodowa konferencja naukowa Wigry 2000, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Gableta M. (red.), Potencjał prac w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Gableta M., Karamalla E., Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, "Personel" 1999, nr 4.
 • Hofstede G., Cultural Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage Publications, Beverly Hills 1980.
 • Jurczuk A., Standardy etyczne w niemieckiej, polskiej i ukraińskiej administracji. Międzynarodowe seminarium naukowe Białystok 2000, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2.
 • Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2.
 • Kowala J., Kultura administracji, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8.
 • Kudrycka B., Dębicki M. (red.), Etyczne administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego, Wyd. Samorządowe MUNICIPIUM, Warszawa 2000.
 • Malara Z., Firlej J., O roli struktury i kultury organizacyjnej w regulowaniu zachowań organizacyjnych pracowników nowoczesnego przedsiębiorstwa. Przyczynek do badań, "Współczesne Zarządzanie" 2004, nr 1.
 • Marcinkowski A., Sobczak J.B., Kultura poszukiwana, "Przegląd Personalny", 16-31 stycznia 2000.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Mordel T., Płaszczyk E., Kapitał ludzki i polityka zatrudnienia w urzędach samorządowych na przykładzie województwa łódzkiego, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 12.
 • Nogalski B. (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, TNOiK, Bydgoszcz 1999.
 • Piasecki A.K., Pracownicy samorządowi (1990-2002), "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 9.
 • Przybylski G., Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 1.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Schein E.H., Coming to a new awareness of organizational culture, "Sloan Management Review" 1984, No. 4.
 • Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1986.
 • Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W. (red.), Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Wyd. Poldex, Kraków 2003.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.