PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | z. 5 | 75--82
Tytuł artykułu

Polityka państwa względem GMO i jej wpływ na potencjał obszarów wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Government GMO Policy and Its Impact on Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produkcja roślin zmodyfikowanych genetycznie i ich rosnące znaczenie w gospodarce rolno-żywnościowej jest dla ich zwolenników dowodem potwierdzającym słuszność wprowadzania do rolnictwa nowych technologii. Równie dynamicznie zwiększa się jednak liczba przeciwników GMO, którzy przedstawiają tezy o szkodliwym oddziaływaniu roślin i produktów na szeroko rozumiany ekosystem. W artykule podjęto próbę usystematyzowania unijnych i krajowych regulacji prawnych w zakresie GMO i przedstawiono wybrane skutki ekonomiczno-społeczne, jakie może dana polityka państwa wywierać na obecny i przyszły potencjał obszarów wiejskich w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The production of genetically modified crops (GMO) and their growing importance in agri-food economy is considered a justification of the implementation of new technologies in agriculture. At the same time, the number of opponents to GMO is growing. The opponents present assumptions on harmful impact of GMOs and GMO products on the widely considered ecosystem. The paper focuses on the alignment of the EU and national legal framework with regards to GMOs. The paper also considers the selected socio-economic outcomes arising from policy regulations and their influence on the present and future of rural areas in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
75--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Anioł A., Brooks G. 2005: The farm level impact of using GM agronomic traits in Polish arable crops. PG Economics Ltd.
 • Annual monitoring report on the cultivation of MON 810 in 2010. 2011: Czech Republic, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, and Spain. Monsanto Europe S.A., July.
 • Bereś P. 2011: Omacnica prosowianka - zagrożenie dla plonów kukurydzy. Raport Rolny, 7, 38-39.
 • Bereś P., Gabarkiewicz R. 2008: Preventing spread of Ostrinia Nubilalis Hbn. By cultivating of Bt transgenic maize - first field experiments in southeastern Poland. IOBC/WPRS Bull. 33.
 • Brookes G. 2007: The benefits of adopting genetically modified, insect resistant (Bt) maize in the European Union (EU): First results from 1998-2006 plantings. PG Economics Ltd.
 • Brookes G., Barfoot P. 2011: GM crops: Global socio-economic and environmental impacts 1996-2009. PG Economics Ltd, United Kingdom.
 • Brzóska F., Świątkiewicz S. 2011: Możliwości wykorzystania pasz GMO w żywieniu zwierząt w oparciu o badania krajowe. Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjność w produkcji zwierzęcej - oczekiwania czy konieczność", Balice.
 • Commission Recommendation on guidelines for the development of national strategies and best practices to ensure the co-existence of genetically modified crops with conventional and organic forming. Brussels, 23 July 2003.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie. Dz.U. L 125/75, 21/05/2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Dz.U. L 106, 17/04/2001.
 • Dzwonkowski W., Hryszko K. 2011: Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO. Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Gómez-Barbero M., Rodríguez-Cerezo E. 2006: Economic impact of dominant GM crops worldwide: a review. European Commission DG JRC-IPTS.
 • James C. 2001-2010: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops. ISAAA, 21, 39, 43.
 • Józwiak W. 2012: Obecne i przyszłe skutki ekonomiczne możliwych scenariuszy rozwoju produkcji rolniczej wolnej od GMO i produkcji z udziałem GMO. Organizmy zmodyfikowane genetycznie: Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? Forum Debaty Publicznej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, Warszawa.
 • Kraińska A. 2012: Prawne aspekty uregulowania kwestii GMO w Polsce. Organizmy zmodyfikowane genetycznie: Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie? Forum Debaty Publicznej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP, Warszawa.
 • Lisowska K., Chorąży M. 2010: Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność - przegląd zagrożeń. Nauka, 4, 127-136.
 • Luderer B., Nollau V., Vetters K. 2009: Mathematical Formulas for Economists. Springer, Chemnitz, Dresden, 34.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: 1829/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz. Dz.U. L 268, 18/10/2003.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: 1830/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie identyfikacji i znakowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji produktów żywnościowych i paszowych wytworzonych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Dz.U. L 268, 18/10/2003.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1946 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Dz.U. L 287, 05/11/2003.
 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 258/97/WE z 27 stycznia 1997 r. dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności, (tzw. Novel Food. Dz.U. L 043, 14/02/1997).
 • Seremak-Bulge J. 2008: Koszty i efektywność upraw roślin GMO, bilans ekonomiczny związany z uprawą roślin transgenicznych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Then Ch., Stolze M. 2009: Economic impacts of labelling thresholds for the adventitious presence of genetically engineered organisms in conventional and organic seed. IFOAM EU Group, Brussels.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. 2006 r., Nr 144, poz. 1045) wraz ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie. Dz.U. 2007 r., Nr 41 poz. 271, z późn, zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.