PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 101 | z. 3 | 197--204
Tytuł artykułu

Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Price Volatility of Cut Flowers and Means of Production on the Economic Situation of Flower Producers in Poland in the Years 2003-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano oceny zmienności cen kwiatów ciętych w Polsce w latach 2003-2012 na tle zmian płac oraz cen wybranych środków produkcji. Ustalono, że istniał ścisły związek pomiędzy zmianami cen kwiatów oraz płac i środków produkcji. Za pomocą ekwiwalentów naturalnych określono ogólne zmiany sytuacji ekonomicznej producentów w analizowanych latach. Analizę zmienności cen przeprowadzono w oparciu o podstawowe mierniki statystyczne, tj. średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe oraz przeanalizowano tempo średniorocznych zmian cen w badanym okresie, wykorzystując linię tendencji określoną metodą najmniejszych kwadratów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ceny kwiatów i środków produkcji w badanym okresie systematycznie wzrastały. Jednak tempo wzrostu cen środków produkcji było szybsze niż cen kwiatów. W analizowanym okresie w najkorzystniejszej sytuacji ekonomicznej byli producenci róż. (abstrakt oryginalny)
EN
An analysis of price volatility of cut flowers in Poland in the years 2003-2012 was conducted. The change of wage and prices of chosen means of production was considered. A correlation was observed between flower price changes and the wages and prices of means of production. An analysis was carried out into the variability of prices. Statistic parameters such as standard deviation, ratio of variability, one-basic indices, chain and rate of mid-year price changes were used. The results of the research indicate that the prices of cut flowers and means of production grew systematically in the investigated period. Means of production prices increased at a greater pace than flower prices. (original abstract)
Rocznik
Tom
101
Numer
Strony
197--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, IERiGŻ-PIB, "Komunikaty Raporty Ekspertyzy", nr 559, Warszawa.
 • Hamulczuk M., Stańko S. 2011: Prognozowanie cen surowców rolnych - uwarunkowania i metody, IERiGŻ-PIB, "Komunikaty Raporty Ekspertyzy", nr 547, Warszawa.
 • "Hasło Ogrodnicze" 2003-2012, Plantpress, Kraków.
 • Jabłońska L. 1999a: Sytuacja ekonomiczna producentów kwiatów ciętych w Polsce w zmieniających się warunkach gospodarowania, II Ogólnopolska Konferencja Ogrodnicza "Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwiązania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej", Lublin, 14-15 XII 1999 r. (materiały konferencyjne).
 • Jabłońska L. 1999b: Sytuacja ekonomiczna producentów kwiatów ciętych w Polsce, "Ogrodnictwo", 1999/6.
 • Jabłońska L. 2001: Produkcja roślin ozdobnych pod osłonami w Polsce, "Owoce Warzywa Kwiaty", nr 11.
 • Jabłońska L. 2007: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jabłońska L., Juszczak K. 2010: Zmienność i współzmienność cen na rynku kwiatów ciętych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11(26), nr 4.
 • Jabłońska L., Olewnicki D. 2012: Tendencje na rynku roślin ozdobnych w Polsce (cz. I) Produkcja. "Hasło Ogrodnicze", nr 5.
 • Krusze N. 1982: Ogólna ekonomika ogrodnictwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2004-2013: GUS, Warszawa.
 • Rutkowski K. 2008: Nakłady energetyczno-ekonomiczne przy uprawach kwiatów w tunelach foliowych, "Inżynieria Rolnicza", nr 10(108).
 • Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa, 2004-2013: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.