PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | z. 5 | 113--117
Tytuł artykułu

Przesłanki racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions for the Rational Soil Use in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono ważniejsze problemy racjonalnego gospodarowania środowiskiem glebowym Polski. Wskazano, że racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym powinno polegać na dostrzeganiu wszystkich funkcji gleb: produkcyjnych, siedliskowych, retencyjnych, oraz na wskazywaniu zagrożeń i wyznaczaniu obszarów wrażliwych, najsilniej narażonych na procesy degradacji gleb. Podkreślono także konieczność wdrażania instrumentów prawnych i finansowych, prowadzących do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożeń. Stwierdzono, że jednostki naukowe działające w sferze nauk rolniczych mają możliwości diagnozy aktualnego stanu i wspierania procesów racjonalnego gospodarowania środowiskiem glebowym. Istnieją więc realne podstawy do racjonalnego gospodarowania glebami w Polsce. Podstawowe warunki realizacji tego programu to kompleksowość oceny oraz współpraca nauki i doradztwa z władzami samorządowymi i administracyjnymi na wszystkich poziomach zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The study defines the general conditions of the rational management of the soil environment in Poland. The findings of previous research carried out at the institutes supervised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Polish Academy of Sciences institutes and universities were considered as a main source of information. Additional sources were: statistical data of the Central Statistical Office (GUS) and the results reported by other authors. It was concluded that the rational management of the soil environment should include different soil functions: soil production function, soil as a habitat for living organisms, and soil retention capacity. Moreover, there is a need to point out the hazards and identify sensitive areas that are the most susceptible to soil degradation processes. The need to implement the legal and financial instruments to reduce or eliminate the hazards was also stressed. It was found that there are real conditions for the rational use of soils in Poland. It is essential to use research results as well as to establish close cooperation among the research sector, advisory services, local government and administrative authorities at all levels. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
113--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • Bieńkowski J., Jankowiak J. 2006: Zawartość węgla organicznego w glebie i jego zmiany pod wpływem różnych systemów produkcji. Fragm. Agron., 2, 216-225.
 • Czyż E., Dexter A.R, Gajda A. 2010: Wpływ uproszczonej uprawy roli na właściwości fizyczne i mikrobiologiczne wybranych gleb. Zesz. Nauk. Połud.-Wschod. Oddz. PTIE i PTG, Rzeszów, 13, 33-35.
 • Fotyma M., Igras J., Kopiński J. 2009: Produkcyjne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki nawozowej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 14, 187-206.
 • Jadczyszyn J. 2010: Spływ powierzchniowy i erozja gleby w użytkowanej rolniczo mikrozlewni stokowej (Rogalów, Wyżyna Lubelska). Prace Studia Geograf., 45, 67-78.
 • Jankowiak J. 2005: Zmiany użytkowania ziemi w okresie transformacji gospodarki w Polsce. [W:] Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Poznań, 115-125.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1996: Ochrona gruntów przed erozją. Bibl. Monit. Środowiska, Warszawa.
 • Krasowicz S., Kuś J. 2010: Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - próba prognozy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa, 3, 5-18.
 • Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A. 2009: Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 14, 27-54.
 • Kuś J., Faber A. 2009: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych Nauka - Praktyce. Wyd. IUNG, Puławy, 63-77.
 • Poczta W. 2010: Potencjał i pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynku europejskim. Post. Nauk Rol., 2.
 • Poskrobko B. 1998. Zarządzanie środowiskiem. PWE Warszawa.
 • Pudełko R., Igras J. 2008: Ocena zmienności przestrzennej cech pola na podstawie metod zdalnych. Fragm. Agron. 4(100), 128-140.
 • Roczniki statystyczne. 2008-2011: GUS, Warszawa.
 • Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., Jadczyszyn J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień E. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. [W:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 7, 77-115.
 • Stuczyński T., Łopatka A. 2009: Prognoza przekształceń gruntów rolnych na cele związane z urbanizacją w perspektywie roku 2030. Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 14, 259-271.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.