PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | z. 5 | 118--123
Tytuł artykułu

Wpływ systemu utrzymania kur i gęstości ich obsady na masę jaj i wartość sprzedaży na fermie drobiu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effect of Hens Maintenance System and Stocking Density on the Egg Weight and Sales Value on the Poultry Farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była analiza kształtowania się liczby jaj uzyskiwanych w poszczególnych klasach wagowych w zależności od systemu utrzymania kur (ściółkowy w zamkniętym kurniku lub wybiegowy) oraz gęstości obsady (5 i 7 kur na m2 powierzchni w kurniku), a także analiza kształtowania się ekonomicznej efektywności produkcji jaj w zależności od zmieniającej się w każdym systemie chowu masy jaj. Badaniami objęto 840 kur nieśnych Hy-line, które podzielono na 4 grupy o różnym systemie utrzymania. Stwierdzono, że na wydajność nieśną w większym stopniu wpływa gęstość obsady niż wybiegowy lub bezwybiegowy system utrzymania kur. Najwięcej jaj w przeliczeniu na 1 kurę uzyskiwano przy obsadzie 5 kur/m2 w obydwu systemach utrzymania. W obu grupach kur o wyższej gęstości obsady zanotowano większy udział jaj w klasie XL, natomiast w grupach o mniejszej gęstości obsady stwierdzono największy udział jaj w klasie L. Wzrost zagęszczenia kur na 1 m2 kurnika wpłynął na wzrost upadków niosek, zmniejszenie nieśności oraz nieefektywne wykorzystanie paszy. Spowodowało to istotne obniżenie wielkości nadwyżki bezpośredniej w tych grupach w przeliczeniu na 1 kurę oraz na 1 m2 powierzchni kurnika. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of research was the analysis of egg amount per weight class with respect to: maintenance system, stocking density, and economic efficiency of the egg production. Study was conducted using 840 laying hens Hy-line, which were divided in 4 groups with different systems of the maintenance. The stocking density had a stronger influence on productivity than the maintenance system. The largest number of eggs per laying hen was obtained at the shocking density of 5 hen/m2 in both maintenance systems. The larger share of eggs in the XL class was observed in groups of higher density of hens. An increase of hen density per 1 m2 increased the mortality in laying hens reducing egg production and efficient fodder use. It caused a significant decrease of direct margin in the affected groups per laying hen and 1 m2 of area of the hen house. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
118--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Banaś K. 2004: Wpływ poziomu cen na opłacalność produkcji kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., t. 31, z. 2, 299-307.
 • Brzóska F., Koreleski J., Herbut E. 2000: Środowisko a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z.4, 17-61.
 • Castellini C., Perella F., Mugnai C., Bosco Dal A. 2006: Welfare, productivityand quality traits of egg in laying hens reared under different rearing systems. Mat. XII Eur. Poultry Conf., Verona-Italy, 10-14 September 2006: poz. 10705.
 • Koelkebeck K.W., Clain J.R. 1984: Performance, behavior, plasma corticosterone and economic returns of laying hens in several management alternatives. Poultry Sci., 63, 2123-2131.
 • Krawczyk J. 2009: Optymalizacja warunków utrzymania kur i jej wpływ na produkcyjność, jakość jaj oraz efektywność ekonomiczną chowu niosek. Rocz. Nauk. Zoot. Monografie i Rozprawy., 100.
 • Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym. 2000: IERiGŻ-PIB, 172, Warszawa.
 • Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych. 2000: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), 8-9, Warszawa.
 • Narushin V.G. 2005: Egg geometry caltulation using the measurement length and breath. Poultry Science, vol. 84, 482-484.
 • Romanov M.N. 1995: Qualitative and quantitative egg characteristics in laying hens of different genotype. VI European Symposium on The Quality of Egg and Egg Products, Hiszpania, 203-206.
 • Shimmura T., Hirahara S., Azuma T., Suzuki T., Eguchi Y., Uetake K., Tanaka T. 2010: Multi-factorial investigation of various housing systems for laying hens. British Poultry Sci., vol. 51, no. 1, 31-42.
 • Skarżyńska A. (red.). 2007: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2006. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Dodatek do zeszytu 3.
 • Sokołowicz Z., Krawczyk J. 2004: Wpływ wieku kur i wielkości obsady na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., t. 31, z. 1, 103-113.
 • Sokołowicz Z., Krawczyk J. 2005: Economic efficiency of lengthening the productive life of laying hens through moulting. Ann. Anim. Sci., vol. 5, no. 1, 215-223.
 • Spinu M., Benvenste S., Degen A.A. 2003: Effect of density and season on stress and behaviour in broiler breeder hens. Brit. Poultry Sci., vol. 44, no. 2, 170-174.
 • Tauson R. 2005: Management and housing systems for layer - effects on welfare and production. World's Poultry Sci. J., 61,3, 491-487.
 • Trajcev M.B., Madzirov H., Georgievski S., Geru N., Tonevski J. 2002: The influence of heat stress and layers age on egg production and quality. II. Egg weight and weight of egg components. Macedonian Agricultural Review, 49(1/2), 63-70.
 • Van den Brand H., Parmentier H.K., Kemp B. 2004: Effect of housing system (outdoor vs cages) and age of laying hens on egg characteristics. British Poultry Sci., vol. 45, no. 6, 745-752.
 • Wang X.L., Yang N. 2008: Effects of housing systems on egg characteristics of layers. Abstracts XXIII World's Poultry Congress, Queensland-Australia, 30 June-4 July, 523.
 • Zimmerman P., Brown S., Glen E., Lindberg C., Pope S., Short F., Warriss P., Wilkins L., Nicol C. 2005: The effect of stocking rate and modified management on the welfare of laying hens in non-cage systems. Anim. Sci. Papers and Reports, 23 (Supl. 1), 181-188.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.