PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 28 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej | 161--180
Tytuł artykułu

Kształcenie kadr dla rynku usług turystycznychh w Polsce w latach 2003-2010

Warianty tytułu
Personnel Training for Tourism Services Market in Poland in 2003-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzisiejsza turystyka to specyficzna dziedzina współczesnego stylu życia oraz forma aktywnego wypoczynku mająca niebagatelne znaczenie w rozwoju kultury, wychowaniu i kształtowaniu światopoglądu prozdrowotnego społeczeństwa. Turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, której jednym z celów jest obsługa stale rozwijającego się ruchu turystycznego. Praca w tej branży wymaga przede wszystkim doświadczenia, umiejętności organizacyjnych popartych praktyką i znajomością języków obcych. Ogromnie ważna jest także zdolność do podejmowania często strategicznych decyzji wobec stale zmieniających się warunków działania. Dlatego koniecznością stało się kształcenie kadr, począwszy od szkół ponadgimnazjalnych, poprzez wyższe studia zawodowe, do stopnia magistra włącznie. Celem artykułu jest analiza systemu kształcenia kadr dla potrzeb rynku turystycznego w Polsce w latach 2003-2010. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is a specific area of modem lifestyle with a great significance for the development of culture, education and healthy lifestyle. Tourism is nowadays one of the most dynamically developing sectors of economy, one aim of which is servicing ever-growing number of tourists. Working in this industry requires, above all, experience, organizational skills and ability to make strategic decisions supported by practice and knowledge of foreign languages. Therefore, it became necessary to train well-educated staff at every level of education. The aim of this study is to analyze the system of staff training for the tourism market in Poland in 2003-2010.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Jakość w turystyce jakość kształcenia kadr dla turystyki, red. Z. Kruczek, AWF, Kraków 1999.
 • Jarosz I., Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach UE i w Polsce, Promotor, Warszawa 2006.
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe, AWF, Poznań 2001.
 • Kruczek Z., Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie małopolskim, "Folia Turistica" 1998, nr 8.
 • Libera K., Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa 1969.
 • Lipska A., Kadry turystyczne w 40-leciu PRL, "Biuletyn Głównego Komitetu Turystyki", Warszawa 1985.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Meyer В., Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Panfil R., Podstawy zarządzania turystyką i rekreacją, Wyd. PWSZ, Leszno 2008.
 • Przecławski K., Człowiek - turystyka - społeczeństwo, w: Turystyka a człowiek i społeczeństwo, red. K. Przecławski, IWZZ, Warszawa 1984.
 • Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Rola kadr w realizacji polityki turystycznej państwa. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Poznań 1979.
 • Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, red. A. Szatkowski, Poltext, Warszawa 2002.
 • Siwiński W, Tauber R.D., Rekreacja ruchowa. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Wyd. WSAiG, Poznań 2004.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002.
 • Szkoły i uczelnie kształcące kadry dla turystyki, red. E. Maciejewska, Eurosystem, Warszawa 2003.
 • Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 г., nr 223, poz. 2268 (tekst jedn.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Dz.U. nr 144, poz. 1615.
 • http://www.men.gov.pl w rozdziale statystyki i analizy [30.11.2007].
 • Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. nr 114, poz. 1195 strona internetowa MEN: http://static1.money.p1/d/aktyjjrawne/pdf/DU/ 2004/114/DU20041141195 .pdf [ 19.05.2004].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.