PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej | 30--47
Tytuł artykułu

Specjalna strefa ekonomiczna jako instrument realizacji regionalnej pomocy publicznej w gospodarce rynkowej

Warianty tytułu
Special Economic Zone as an Instrument of Regional Aid Implementation in Market Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyodrębnienie na terytorium państwa obszarów o specjalnym statusie prawnym zawsze związane jest z ustanowieniem szczególnego reżimu prawnego wobec podmiotów funkcjonujących na tym terenie. Na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej występuje swoista odrębność regulacji prawnej, modyfikująca powszechnie obowiązujące reguły prawa, odnoszące się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Dostępność wykonywania działalności gospodarczej w granicach specjalnej strefy ekonomicznej poddana jest reglamentacji. Instrumentem prawnym tej reglamentacji jest zezwolenie strefowe, uprawniające przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej na specjalnych, korzystnych warunkach. Tworzenie przez państwo specjalnych warunków działalności gospodarczej wobec wybranych inwestorów, na określonym terytorium, służy nadrzędnemu celowi, którym jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego określonych części terytorium kraju. Zezwolenie strefowe uprawniające do korzystania z pomocy publicznej jest podstawą zwolnienia przedsiębiorcy z podatku dochodowego. W efekcie ma spowodować wzrost aktywności inwestycji na obszarach uznanych za regiony o wysokim poziomie bezrobocia i niskim poziomie życia społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Granting special legal status to certain areas within the territory of state is necessarily connected with establishing special legal regime for the entities located and acting in such areas. Special economic zones are characterised by certain distinctions in their legal systems which alter the generally applicable regulations of the law concerning commencing and conducting business activity. The availability of conducting business activity within a special economic zone is subject to restrictions. The legal instrument of the restrictions is the zone permit, which authorises entrepreneurs to commence business activity on special, favourable terms. Introducing by the authorities special conditions of carrying out business activity by specific investors in selected areas serves the general purpose of accelerating the social-economic growth of certain parts of the state territory. Zone permits authorising to benefit from public aid constitutes grounds for exempting entrepreneurs from the income tax. The system is aimed at increasing the level of investor activity in the areas characterised by high unemployment rates and low life quality of the society.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Ambroziak A., Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Boć J., Prawo administracyjne, Wrocław 2010.
 • Borkowski A., Chełmoński A., Guziński J., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Szydło M., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, 2007.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze 2002.
 • Gałka T. (red.), Specjalne strefy ekonomiczne 10 lat w Polsce, PriceWaterhouseCoopers, 2008.
 • Głuchowski J., Oazy podatkowe, Warszawa 1996.
 • Horubski K., Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej, [w:] Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, red. L. Kieres, Kolonia Limited, 2007.
 • Kosikowski C., Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim, PWE, 1997.
 • Kubin T., Specjalne Strefy Ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorstwom ze strony państwa, [w:] Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Katowice 2010.
 • Marciniuk J. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2011.
 • Modzelewska-Wąchal E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie, Warszawa 2003.
 • Nałęcz A., Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Wydawnictwo Sejmowe, 2010.
 • Nykiel A., Pojęcie pomocy państwa w świetle prawa Unii Europejskiej, red. M.A. Danes, Warszawa 1999.
 • Ofiarska M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publiczno-prawne, Szczecin 2000.
 • Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Popowska B., Wieloznaczność terminu "zezwolenie" w świetle ustawodawstwa gospodarczego, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003.
 • Skoczny T., Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2008.
 • Skręt-Bednarz A., Dostępna pula pomocy publicznej. Koszty kwalifikowane, [w:] Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, red. A. Tałasiewicz, Warszawa 2010.
 • Smaga M., Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zarys problemu), [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999.
 • Sowiński R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument gospodarowania przestrzenią, [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce lat dziewięćdziesiątych, red. J.J. Parys, H. Rogacki, Poznań 1998.
 • Szpor G., Terytorialne podstawy ustroju administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, red. Ż. Niewiadomski, Warszawa 2007.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2004.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis, 2007.
 • Szydło M., Spółka akcyjna jako podmiot administracji publicznej, "Rejent" 2002, nr 5.
 • Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
 • Waligórski M., Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych. Problematyka publicznoprawna, Studia Prawnicze, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.