PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | z. 5 | 208--214
Tytuł artykułu

Prośrodowiskowe praktyki rolne w świetle deklaracji respondentów objętych systemem FADN

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Agrienvironmental Practices According to the FADN Respondent Declarations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone badania miały na celu rozpoznanie postaw rolników wobec problematyki rolnośrodowiskowej, w tym znajomości wybranych zagadnień związanych z oddziaływaniem produkcji rolnej na środowisko przyrodnicze. Implementacja zasad zrównoważonego rozwoju wiąże się ze zmianą wartości i wzorców zachowań, czyli stylu życia społeczeństwa. Przeobrażenia te wymagają upowszechnienia praktyk proekologicznych oraz odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Rolnicy objęci wywiadem deklarowali znajomość i respektowanie zasad produkcji bezpiecznej dla środowiska, w wielu przypadkach praktyki rolnicze odbiegały od wzorcowych. Jednostki relatywnie silniejsze ekonomicznie charakteryzowały się korzystniejszymi wynikami w zakresie większości rozważanych praktyk prośrodowiskowych. Stwierdzono, iż kierownicy większych gospodarstw wykazują większą dbałość o poszanowanie środowiska przyrodniczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of the sustainable development principles involves changing the values and patterns of behavior - the lifestyle. The transformation requires dissemination and broadening ecological knowledge. The article reports, among others, the survey results. The main purpose of the interviews was the identification of farmer attitude towards agri-environmental practices, including knowledge of selected issue accounting for the influence of agricultural production on natural environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
208--214
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Baker S. 2006: Sustainable Development. Routledge, New York, 27-35.
 • Duer I., Fotyma M., Madej A. 2002: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, MOŚ, FAPA, 32.
 • Dyrektywa z dn. 15 lipca 1991 r. 91/414/EWG dotycząca obrotu środków ochrony roślin.
 • Dyrektywa Rady z dn. 12 grudnia 1991 r. 91/676/EEC dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • Hołubowicz-Kliza G. 2006: Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcja upowszechniona, IUNG-PIB, 128, 33.
 • Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Rol., seria G, 84(1), 7-27.
 • Krasowicz S. 2009: W Polsce powinno dominować rolnictwo zrównoważone. I Kongres Nauk Rolniczych, prezentacja. IUNG-PIB.
 • Kulikowski R. 2010: Produkcja rolnicza. [W:] Atlas rolnictwa Polski (red. J. Bański). IGiPZ PAN, Warszawa, 114-116.
 • Mynarski S., Łapiński M. 2008: Metoda reprezentacyjna w badaniach ankietowych. [W:] Analiza danych ankietowych. StatSoft, Warszawa, 16.
 • Perepeczko B. 2011a: Edukacja ekologiczna: dokumenty, badania, refleksje. [W:] Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. IRWiR PAN, Warszawa, 337-352.
 • Perepeczko B. 2011b: Świadomość ekologiczna mieszkańców i ich postawy proekologiczne. [W:] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. IRWiR PAN, Warszawa, 187-212.
 • Prugh T., Costanza R., Cumberland J.H., Daly H.E., Goodland R., Norgaard R.B. 1999: Natural Capital and Human Economic Survival. ISEE, CRC Press, Boca Raton, London, New York, 20-21, 152.
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dn. 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. (Dz.U. UE L 30 z 31.01.2009, 16).
 • Rozporządzenie MRiRW z dn. 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm. Dz.U. Nr 39, poz. 211.
 • Ustawa o nawozach i nawożeniu z dn. 10 lipiec 2007 r. Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033.
 • Ustawa o ochronie roślin z dn. 18 grudnia 2003 r. Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 78.
 • Van Loon G.W., Patil S.G., Hugar L.B. 2005: Agricultural Sustainability. Strategies for Assessment. SAGE Publications, New Delhi/Thousand Oaks/London, 25-34.
 • Woś A. 1992: Rolnictwo zrównoważone (Sustainable agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 10.
 • Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 35.
 • Zegar J.S. 2007a: Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego. WSBiF, Bielsko-Biała, 52, 77-79.
 • Zegar J.S.. 2007b: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4/313, 6-14.
 • Zegar J.S. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, 245.
 • Zegar J.S. 2010: Kategoria optymalności w rozwoju rolnictwa. Współczesne wyzwania. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97, z. 3, 303-308.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372927

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.