PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej | 48--59
Tytuł artykułu

Działalność gospodarcza o charakterze zależnym (wtórnym) prowadzona w ramach przedmiotu działalności spółki zagranicznej

Warianty tytułu
Secondary (Ancillary) Business Activity Conducted as Part of a Foreign Company's Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł analizuje cechy, jakimi charakteryzuje się działalność gospodarcza prowadzona w ramach oddziału przedsiębiorcy zagranicznego (spółki zagranicznej) w świetle polskiej ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Należy przy tym pamiętać, iż w ramach ww. oddziału może być wykonywana działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Artykuł porusza również zagadnienie wtórnej działalności gospodarczej związane z pojęciem wtórnej swobody przedsiębiorczości w prawie unijnym. Pojęcie wtórnej działalności gospodarczej nie zostało wprawdzie zdefiniowane ani w polskim, ani w unijnym systemie prawnym, jednak odnosi się do niego art. 49 akapit 1 zd. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który definiuje swobodę przedsiębiorczości i wskazuje na jej formy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article looks into features of a business activity conducted in the form of a branch of a foreign enterprise from the perspective of the Polish Freedom of Business Activities Act of 1 July 2004. It has to be emphasised that a branch is allowed to conduct only the same business activity as its parent company. This article also brings up the concept of secondary business activity which is related to the legal term of "secondary freedom of establishment" under European law. Although the term "secondary freedom of establishment" is defined neither in Polish nor in European law, Article 49 second paragraph, first sentence of the Treaty on the functioning of the European Union refers to that term by defining the "freedom of establishment" and specifying the form it may take.(original abstract)
Twórcy
 • wspólnik w Kancelarii Prawnej Brusiło, Chmielarczyk, Mastalerz, Mączka
Bibliografia
 • Barcz J., Swoboda przedsiębiorczości, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 88.
 • Bernard C., The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, Oxford 2004.
 • Brombach M., Das Internationale Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld von Sitztheorie und Niderlassungsfreiheit, Jena 2006.
 • Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.). Europejskie prawo spółek, t. IV, Warszawa 2008.
 • Cioch H., Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych, "Przegląd Sądowy" 2000, nr 5, s. 12 i nast.
 • Frenz W., Handbuch Europarecht, Band 1, Europäische Grundfreiheiten, Berlin-Heidelberg 2004.
 • Gawrysiak-Zabłocka A., Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód traktatowych, [w:] Europejskie prawo spółek, red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Warszawa 2008, s. 27 i 28.
 • Hykawy I., Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki w rozumieniu art. 43 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, [w:] Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze, red. M. Safjan, I. Hykawy, Warszawa 2002, s. 43.
 • Ilnicki M.P., Wolski J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 2000.
 • Jacyszyn J., Krześ S, Marszałkowska-Krześ E., Działalność gospodarcza osoby zagranicznej w Polsce, Warszawa 2002.
 • Katner W.J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Kubala W., Oddziały i przedstawicielstwa w ujęciu ustawy - Prawo działalności gospodarczej, "Prawo Spółek" 2001, nr 2, s. 32 i nast.
 • Lackhoff K., Die Niderlassungsfreiheit des EGV - nur ein Gleichheits-oder auch ein Freiheitsrecht?, Berlin 2000,
 • Oliver P., Non - Community Nationals and the Treaty of Rome, "Yearbook of European Law" 1985, vol. 5, s. 81-82.
 • Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Roth W.H., Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług. Zasady, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. M.A. Dauses, Warszawa 1999, s. 424-425.
 • Rudnicki S., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1999.
 • Skibińska E., Swoboda zakładania przedsiębiorstw, [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Zakamycze 2002, s. 324-325.
 • Sołtysiński S., Szajkowski A., Szamański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Warszawa 2005.
 • Stoga K., Potrzeszcz R., Działalność gospodarcza przedsiębiorców i osób zagranicznych, Warszawa 2001.
 • Szanciło T., Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne, Warszawa 2006.
 • Szydło M., Działalność oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, "Prawo Spółek" 2004, nr 7-8, s. 72.
 • Szydło M., Charakter prawny oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, "Glosa" 2004, nr 12, s. 21.
 • Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 • Szydło M., Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2005.
 • Szydło M., Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 • Troberg P., Tiedje J., [w:] Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Kommentar, red. H. von Groeben, J. Schwarze, Baden-Baden 2003, s. 1527.
 • Zdyb M., Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.