PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 29 V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie | 266--272
Tytuł artykułu

Nowe obszary rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
New Themes in Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna gospodarka globalna to swoista konkurencja między systemami społeczno- gospodarczymi w różnych przekrojach. Szczególny wymiar przypada przekrojowi lokalnemu, gdyż w ostatnich latach zauważa się pewien deficyt rozwoju przestrzeni lokalnych, będący konsekwencją nie tylko przeprowadzanych reform, ale przede wszystkim sukcesów dużych przedsiębiorstw, ich grup, banków, klientów, dostawców, związków zawodowych, władz, instytucji edukacyjnych. Z jednej strony wydaje się to w pełni uzasadnione mechanizmem rynkowym, ale z drugiej nie do końca zrozumiałym przez społeczności lokalne, gdyz wytwarzane są specyficzne cechy, które dzielą te społeczności, niejednokrotnie poprzez zróżnicowaną strukturę lokalnych gospodarek. Wiadomo, że dla poprawy warunków rozwoju i konkurencyjności oczekuje się wsparcia kapitałowego i instytucjonalnego, które to wsparcie z różnym natężeniem występuje w poszczególnych przekrojach. Stąd kształtowanie rozwoju lokalnego winno odbywać się w różnych jego wymiarach, począwszy od finansowego, a skończywszy na emocjonalnej i intelektualnej energii każdego mieszkańca danego lokalnego systemu społeczno-gospodarczego. Problematyka ta znajduje dzisiaj szerokie odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu, niemniej strona praktyczna dotycząca uruchamiania przedsięwzięć umożliwiających realizacje pożądanej społecznie i uzasadnionej ekonomicznie realizacji struktury celów w przekrojach lokalnych wydaje się bardzo często nadto skomplikowana(fragment tekstu)
EN
The complex issue of local development is an unusually extensive and multifaceted subject is being increasingly associated with the intellectuality of people engaged in the economic process and with the kind of culturai values that direct these people during the production process. The economic progress emergens from the sum of individual actions. Therefore, knowledge and originality) become the source of competitive superiority in every aspect of that process. Undertaken in this article subject matter has an essential meaning from theoretical as well as from practical point of view. Transferring of innovation to a regional level is one of the challenge faced by local self-government. In this instance,Schunipeters approach seems to be the one that gains progressively more productive dimension(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Bibliografia
 • A. Sztando: Interwencjonizm samorządowy obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Red. M. Obrębalski. AF we Wroclawiu. Prace Naukowe nr 785. Wrocław 1998. s. 125.
 • A. Klasik: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko- przemyslowych.Red. F. Kuźnik, AE w Katowicach 1996. s. 16.
 • A. Klasik.F.Kuźnik: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego- doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. Uniwersytet Opolski. Opole 1998.s.395-404
 • Kuźnik: Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego. W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce rozwoju.Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa 2007. s. 23.
 • Parysek: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: Rozwój lokalny, zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. Red. J.J. Parysek. KPZK PAN. Warszawa 1995.s37
 • J. Kot: Rozwój lokalny jego istota, cele i czynniki. W: Ekonomiczne i środowiskowe aspety zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski. D. Stawasz. Uniwersytet Łódzki. Lódz 2001. s. 119.
 • E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Di fin. Warszawa 2003, s. 190
 • A. Luczyszyn: Specyfika lokalnej polityki-rozwoju. W: Przegląd Historyczno-Politologiczny. Red. P.Grabowiec. Czasopismo Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów nr 1/2008. Wrocław 2008. s. 119.
 • A. Luczyszyn: Peryferyjne systemy przestrzenne w lokalnej polityce rozwoju. W: Gospodarka Przestrzenna XI. Red. S. Korenik, Żb. Przybyła. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Gospoarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Katedra Gospodarki Przestrzennej w Jeleniej Górze, Wrocław 2008. s. 171-179.
 • B. Filipiak: Zadania wtadz samorządowych we wspieraniu rozwoju lokalnego. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. M. Dylewski. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 501. Szczecin 2008. s. 41.
 • A. Łuczyszyn: Przestrzeń innowacyjna iv obszarze metropolitalnym na wybranym przykładzie aspekt bezpieczeństwa. W: Innowacyjność w strategiach regionów Unii Europejskiej oraz Dolnego Śląsku podarka oparta na wiedzy w przestrzeni Dolnego Śląska. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalny Prace Naukowe. Seria Konferencje, Wrocław 2006. s. 46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.