PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 | 125--136
Tytuł artykułu

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój lokalny - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Small and Medium Enterprises Sector and Local Development - Chosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jego znaczenia w rozwoju lokalnym. W celu trafnego ujęcia zagadnienia w pierwszej kolejności wskazano na istotną rolę tego sektora w rozwoju gospodarczym kraju, wyróżniono grupy czynników uniwersalnych oraz działania i zachowania przedsiębiorców, które wskazują na rolę i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Następnie zaprezentowano możliwe powiązania tego sektora z rozwojem lokalnym, natomiast w ostatniej części wskazano na bariery rozwoju tego sektora oraz wybrane zmiany wprowadzone przez rząd do ustawodawstwa, mające na celu poprawę sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to define the relationship between local development and small and medium enterprises. The first part of this paper presents the main role of this sector in economy. The second part of this article is an attempt to identify factors, activities and behaviours that are essential for social and economic development. The next part presents barriers of development of this sector and changes in the legislation which can improve the functioning and position of SMEs. One can also notice that entrepreneurs are undoubtedly seen as the ones who contribute to local and regional development and, in this way, to socio-economic development of a country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Amabile T.M., Conti R. i in., Assessing the work environment for creativity, "Academy of Management Journal" 1996 no 39.
 • Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, AE, Katowice 2002.
 • Chmielak A., Główne bariery rozwoju MSP w Polsce, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plago, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 • Dylewski M., Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Ekonomiczne problemy usług nr 11, Tom II, Zeszyty Naukowe nr 471, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 • Glinka B., Pasieczny J., Społeczny kontekst innowacyjności - wybrane aspekty, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, red. J. Bogdanienka, M. Kuzela, I. Sobczak, Wyd. A. Marszałek w Toruniu, Toruń 2007.
 • Heffner K., Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. K. Heffner, Prace Naukowe Academiae Oeconomicae Sigillum, AE, Katowice 2005.
 • Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem gmin w zespołach miejsko-przemysłowych, red. F. Kuźnik, AE, Katowice 1996.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Kogut-Jaworska M., Stymulowanie rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych (na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w województwie zachodniopomorskim), [w:] Gospodarka przestrzenna XI, Wyd. KGPiAS UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Kopczuk A., Proniewski M., Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski D. Stawasz, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 • Mempel-Śniezyk A., Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej Wrocławia na początku XXI wieku - wybrane aspekty, [w:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejście metodologiczne, AE, Katowice 2008.
 • Mempel-Śnieżyk A., Terytorialne systemy produkcji jako podstawa rozwoju lokalnego na przykładzie Dolnego Śląska, Rozprawa doktorska, Wrocław 2009.
 • Pancer-Cybulska E., Popieranie tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. B. Winiarski, L. Patrzałek, Wyd. Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, UŁ, Łódź 1998.
 • Piątkowski W., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przemiany i perspektywy polityki gospodarczej, red. K. Piech, Wyd. PTE, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 • Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988.
 • Rymarczyk J. i in., Klimat inwestycyjny Dolnego Śląska w ocenie bezpośrednich inwestorów zagranicznych, Wyd. Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008.
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, AE, Wrocław 2008.
 • Shalley C., Effects of coaction, expected evaluation, and goal setting on creativity and productivity, "Academy of Management Journal" 38(2) 1995.
 • Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, AE, Wrocław 2004.
 • Wojtasiewicz L., Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, [w:] Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, red. J. Tarajkowski, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2005.
 • Bariery rozwoju przedsiębiorczości, www.archiwum.parp.gov.pl, 05.11.2009.
 • Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław 2005.
 • Dolny Śląsk regionem wiedzy i innowacji, red. M. Zawicki, Ernst&Young, Wrocław 2008.
 • Enterprise and Industry Publications SME Definition. User Guide and Model Declaration, Wyd. Wspólnoty Europejskiej 2006.
 • Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 • Krajowy fundusz kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania rozwoju sektora MSP, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Materiały informacyjne Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Rzeszowska Szkoła Menedżerów.
 • Matusiak K.B., Raport z badań niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu w województwie dolnośląskim.
 • Polska przedsiębiorczość 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, Załącznik do Uchwały nr XLVIII/649/2005 Sejmiku "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008".
 • Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU z dnia 19 września 2005 r.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 116, poz. 732.
 • Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU nr 144, poz. 900.
 • Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU nr 42, poz. 274.
 • Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, DzU nr 116, poz. 730.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 141, poz. 888
 • Verheugen G., Enterprise and Industry Publications SME Definition. User Guide and Model Declaration, Wyd. Wspólnoty Europejskiej, 2006,
 • www.ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm 12.09.2009.
 • www.mg.gov.pl.
 • www.archiwum.parp.gov.pl.
 • www.ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm.
 • www.gus.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.