PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 | 137--151
Tytuł artykułu

Regionalny wymiar światowego kryzysu w Polsce

Warianty tytułu
The Regional Dimension of the Global Crisis in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach w związku ze światowym kryzysem finansowym zauważa się nowe tendencje zachodzące w procesach rozwoju przestrzeni społeczno-gospodarczej poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono dylematy, zagrożenia i wyzwania dla rozwoju regionalnego w Polsce w aspekcie globalnego kryzysu.(abstrakt oryginalny)
EN
In connection with the worldwide financial crisis, new trends occurring in the socioeconomic development processes of countries are being noticed in the last years. In article, The article presents dilemmas, threats and challenges for regional development in Poland in the aspect of the global crisis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Białek J., Oleksiuk A., Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat?, Difin, Warszawa 2009.
 • Bovens M., Analysing and assessing public accountability. a conceptual framework, EUROGOV Papers 2006 no. C-06-01.
 • Börzel T.A., Guttenbrunner S., Seper S., Conceptualizing new modes of governance in EU enlargment, NewGov papers 2005 ( www.iue.it).
 • Czyżewski A.B. i in., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, ZBSE, GUS, z. 277, Warszawa 2001.
 • Dembowski J., Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1989.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 • Florida R., How the crash will reshape America, "The Atlantic", marzec 2009.
 • Gąsior-Niemiec A., Rozwój regionalny w Europie: rola systemu rządzenia, kapitału społecznego i potencjału kulturowego, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Tom I, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Gąsior-Niemiec A., Gliński P., Europeanization of civil society in Poland, "Revija za Socijalnu Politiku" 1(14) 2007.
 • Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu, Euroreg, Warszawa 2009.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Hipoteza polaryzacji - strategia rozwoju a polityka regionalna Polski, [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Raport 3. Wstępna koncepcja, "Polska 2000 plus", Centralny Urząd Planowania, Warszawa, listopad 1995, zob. także: wcześniejszy raport zatytułowany Hipoteza, Tom II. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wyd. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 • Heritier A., Common Goods. Reinventing European and International Governance, Rowman& Littlefield Publishers, INC., Lanham, Boulder, New York, London 2002.
 • Hirst P., Thompson G., Globalization in Question, Polity Press, Cambridge 1996.
 • Jaskulska M., Zróżnicowanie regionalne rozwoju gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej. Analiza statystyczna, [w:] Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce, Wyd. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 1995.
 • Kohler-Koch B., European networks and ideas: changing national policies?, "EioP" vol. 6 (2002), no 6, http://eiop.or.at/eiop/texte/2002-006a.htm.
 • Konsultacje dotyczące przyszłej strategii "UE 2020", KOM (2009)647 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 24.11.2009.
 • Miller R., Cöté M., Growing the Nest Silicon Valley. A Grade for Successful Regional Planning, Lexington Books, Massachusetts-Toronto 1987. Przytoczone za A. Karpińskim, Nowa koncepcja planowania regionalnego w krajach zachodnich, "Gospodarka Planowa" 1990.
 • Mync A., Dylematy polityki przestrzennego zagospodarowania kraju u progu XXI wieku. Zarys problemu, [w:] A. Kukliński (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 178, Warszawa 1997.
 • Pezzini M., System rządzenia, kapitał społeczny i potencjał kulturowy w kontekście regionalnym, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Rousseau J.-M., Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • Secomski K., Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa 1987.
 • Siemiński J.L., Starszak A.L., Rozwój regionów w warunkach rewolucji internetowej, Magazyn Planowania Przestrzennego "Przestrzeń" nr 15 1/2002, Wyd. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
 • Sörensen E., The democratic problems and potentials of network governance, "European Political Science" 2005 nr 4.
 • Stryjakiewicz T., Globalizacja i "nowa gospodarka" a dylematy geografii ekonomicznej, [w:] B. Miszewska, M. Furmankiewicz (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-
 • -przestrzennych. Rozwój regionalny i lokalny a procesy globalizacji, Instytut Geograficzny uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Winiarski B., Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, AE, Wrocław 1992.
 • Wysocka E., Koziński J., Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.