PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 10 | 251--261
Tytuł artykułu

Transfer technologii w regionalnych systemach innowacyjnych

Warianty tytułu
Innovation Systems and Technology Transfer in the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba wskazania znaczenia systemów innowacyjnych w transferze technologii w regionie. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano problemy związane z pojęciem transferu technologii. Część druga przedstawia znaczenie systemów innowacyjnych, zwłaszcza regionalnego systemu innowacji, oraz ich wpływ na transfer technologii i rozwój regionu. Na zakończenie dokonano analizy działalności wybranego centrum transferu technologii w aspekcie wspierania transferu technologii w regionie.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the innovation systems and their role in technology transfer in the region. The paper is divided in three parts. In the first part of the article, the author describes topics referring to the concept of technology transfer. The second part focuses on the meaning of the innovation systems, especially regional innovation system, and their influence on technology transfer and the region's development. Finally, the paper analyzes activities of chosen technology transfer centre, its meaning in supporting technology transfer.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
251--261
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Adamowicz M., Dyfuzja innowacji jako czynnik rozwoju regionów peryferyjnych, [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 • Ciborowski R., Źródła transferu technologii w regionie peryferyjnym. Przykład Polski Północno-Wschodniej, [w:] Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 741, AE, Kraków 2007.
 • Geenhuizen M., Nijkamp P., Technology Transfer, [w:] Production of Knowledge and the Dignity of Science, red. A. Kukliński, EUROREG, Warsaw 1996.
 • Głodek P., Matusiak K.B., Transfer technologii, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Gralak A., Wzmacnianie zdolności konkurencyjnej regionów przez rozwój regionalnych systemów innowacji, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom X, zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Koch J., Transfer technologii, "Sprawy Nauki"1999 nr 4.
 • Markiewicz J., Skweres-Kuchta M., Hundert M., Kooperacja jako determinanta kształtowania strukturklastrowych w branży budowlanej. Raport z badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Matusiak K.B., Narodowy system innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom-Łódź 2006, s. 173-174.
 • Matusiak K.B., Transfer technologii i usługi proinnowacyjne w parkach technologicznych, [w:] Kapitał ludzki - Innowacje - Przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, Szczecin 2009.
 • Miedziński M., Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa - aspekty instytucjonalne regionalnych systemów innowacji, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy - wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 • Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Nowakowska A., Regionalny system innowacji, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Oczkowska R., Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym - rozważania terminologiczno- definicyjne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 720, AE, Kraków 2006.
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, red. M. Zawicki, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Poznańska K., Formy transferu technologii w krajach wysoko rozwiniętych i możliwości ich wykorzystania w gospodarce polskiej, [w:] Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. K. Poznańska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
 • Roper S., Hewit-Dundas N., Love J.H., An ex ante evaluation framework for the regional benefits of publicly supported RD projects, "Research Policy" 2004 no 33.
 • Szatkowski K., Istota i rodzaje innowacji, [w:] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001.
 • Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, "Organizacja i Kierowanie" 2000 nr 4.
 • Wielka encyklopedia powszechna, t. 27, PWN.
 • Wojnicka E., Brodzicki T., Rot P., Tamowicz P., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001.
 • Wojnicka E., Instytucje proinnowacyjne - rola w systemie innowacyjnym, [w:] Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Raport końcowy z badań "Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo- technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce", PARP, Warszawa 2005.
 • Wojnicka E., Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, red. M. Górzyński, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • http://www.ciitt.com.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.