PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej | 210--224
Tytuł artykułu

Ochrona danych osobowych przez przedsiębiorcę

Autorzy
Warianty tytułu
Protection of Personal Data by an Entrepreneur
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł traktuje o zagadnieniach ochrony danych osobowych przez przedsiębiorcę i wskazuje najpopularniejsze obszary ochrony danych z punktu widzenia przedsiębiorcy. W pierwszej części wyjaśnione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące definicji i prawnych obowiązków administratora danych osobowych, którym w aspekcie przetwarzania danych osobowych jest także przedsiębiorca. Następnie opisano najczęstsze, a zarazem najbardziej problemowe zagadnienia z zakresu przetwarzania danych osobowych występujące u przedsiębiorcy, takie jak: dane pracownicze i dane o kandydatach do pracy, dane o innych przedsiębiorcach, dane o klientach, transfer danych za granicę, przygotowanie dokumentacji i wdrożenia wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych w firmie oraz kontrole przedsiębiorców przeprowadzane przez inspektorów Biura GIODO. Rozwinięcie i opisanie wskazanych problemów wskazuje, iż problematyka ochrony danych osobowych jest istotnym elementem w prawnym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorcy. Zwrócenie uwagi na ustawowe prawa, a także czynienie zadość obowiązkom w zakresie legalnego przetwarzania danych osobowych spoczywa na przedsiębiorcy, który na mocy ustawy o ochronie danych osobowych nie jest zwolniony z jej przestrzegania.(abstrakt oryginalny)
EN
The present article is discussing the issues of the protection of personal data by an entrepreneur and shows the most popular areas of the data protection from an entrepreneur point of view. The first part explains the most important issues concerning the definition and legal duties of the administrator of personal details, whom an entrepreneur is in the processing aspect of personal details. Next the most frequent, and at the same time the most problematic issues of personal details processing appearing at an entrepreneur are described, such as: employee data and data about candidates for work, data about other entrepreneurs, details about customers, data transfer abroad, documentation preparing and implementing internal procedures of the protection of personal data in the company and inspections of entrepreneurs conducted by inspectors of the IGPDP Office. Developing and describing of presented problems shows that the issues of the protection of personal data are a crucial element in the legal aspect of functioning for an entrepreneur. Paying attention to statutory entitlements, as well as satisfying duties in legal processing personal details are the responsibility of an entrepreneur, who on the legal validity of the Data Protection Act is not exempted from its observing.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Drozd A., Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 1.
 • Drozd A., Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisów, Warszawa 2008.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych, Warszawa 2007.
 • Gersdorf M., Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8.
 • Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Kołodziej A., Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa sądowego - zagadnienia ogólne, [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa 2007.
 • Litwiński P., Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009.
 • Mednis A., Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym - konsekwencje dla praktyki gospodarczej, [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa 2007.
 • Opinia 1/2010 Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych powołana na mocy art. 29 w sprawie pojęć "administrator danych" i "przetwarzający" (0026410/PL, WP 169).
 • Sibiga G., Rejestracja zbiorów danych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 2004 r., [w:] Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa 2007.
 • Spytek-Bandurska G., Wybrane problemy pracodawców ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2009.
 • Sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za rok 2002, s. 187; dostępne pod adresem: www.giodo.gov.pl.
 • Sprawozdanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za rok 2000, s. 9-10; dostępne pod adresem: www.giodo.gov.pl.
 • G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych osobowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 12.
 • I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 2.
 • Wyrok NSA z 4 marca 2002 r., II SA 3144/01, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 8, s. 340.
 • II SA 1098/01, "Wokanda" 2002, nr 7-8, poz. 70.
 • Wyrok NSA z 4 kwietnia 2003 r., II SA 2935/02, "Palestra" 2004, nr 7-8, s. 251.
 • Wyrok NSA z 4 kwietnia 2003 r., II SA 2135/02, "Wokanda" 2004, nr 6, poz. 30.
 • Wyrok WSA w Warszawie, II SA/Wa 1086/04, "Rzeczpospolita" z 28 września 2004 r., LexPolonica nr 369003.
 • I OSK 756/09, wyrok dostępny pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B0AA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.