PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2014) | nr 4 (152) | 185--193
Tytuł artykułu

Expert systems as a tool for decision support in integrated pest management

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Systemy ekspertowe jako narzędzia wspierające decyzje w integrowanej ochronie roślin
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An offer of the existing expert systems (ES) for crop production in our country is presented. It was established that the recommendation decision support systems in plant protection are ES-like, since they comprise components typical of ES. The DSS formulate recommendations solving problems concerning justification of protective treatments. Thus such DSS behave similarly to the ES. The availability of the information from the ES in plant protection is still scant in our country. It is necessary to develop new ES for the most important crops. Interpretation of the EU provisions allowed stating the need of presenting the integrated pest management issues in a wider scope of the integrated crop production. The multifaceted scope of these issues calls for a multidisciplinary handling of the ES development: cooperation of agronomists, phytopathologists, plant-protection specialists, meteorologists, economists, agricultural advisers, farmers as well as specialists in databases, software engineering, artificial intelligence, etc.(original abstract)
Przedstawiono istniejącą w kraju ofertę systemów ekspertowych (SE) dla produkcji roślinnej. Stwierdzono, że rekomendacyjne systemy wspomagania decyzji (SWD) w ochronie roślin są SE-podobne, ponieważ wykorzystują komponenty właściwe systemom ekspertowym. SWD formułują zalecenia rozwiązując problemy dotyczące zasadności wykonania zabiegu ochronnego, zachowują się więc podobnie jak SE. Dostępność informacji pochodzącej z SE w zakresie integrowanej ochrony roślin jest jeszcze w naszym kraju niewielka. Konieczne jest opracowanie nowych SE dla najważniejszych upraw. Interpretacja przepisów UE pozwoliła stwierdzić potrzebę ujęcia zagadnień integrowanej ochrony roślin w szerszym kontekście integrowanej produkcji roślinnej. Wieloaspektowość zagadnień integrowanej produkcji roślinnej wymagać będzie multidyscyplinarnego podejścia do budowy SE: współpracy agronomów, fitopatologów, specjalistów od ochrony roślin, meteorologów, ekonomistów, doradców rolniczych, producentów rolnych, a także specjalistów od baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, itd.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
185--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Department of Agrometeorology and Applied Informatics; Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
 • Department of Agrometeorology and Applied Informatics; Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy
Bibliografia
 • Adamicki, F., Kropczyńska-Linkiewicz, D., Nawrocka, B., Owczarek, M., Ślusarski, Cz., Viscardi, T. (2013). Integrowana uprawa pomidora pod osłonami. Obtained from: http://www.inhort.pl
 • Boniecki, P. (2007). System ekspertowy wspomagający procesy decyzyjne w produkcji roślinnej. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 5, 22-24.
 • Cupiał, M. (2010). Wykorzystanie źródeł informacji w gospodarstwach rolniczych małopolski o różnym kierunku produkcji. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 37-42.
 • Doruchowski, G. (2005). Elementy rolnictwa precyzyjnego w ochronie roślin. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 131-138.
 • Duer, I., Fotyma, M., Madej, A. (2004). Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Wyd. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min. Środowiska, Warszawa, ISBN: 83-88010-58-1.
 • Dyrektywa 2009/128/WE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 309/71-85. (2009). Obtained from: http://eur-lex.europa.eu/.
 • Horoszkiewicz-Janka, J., Nieróbca, A., Czembor, J.H., Sikora, H. (2005). Porażenie pszenicy ozimej przez grzyby chorobotwórcze w zależności od zastosowanej strategii ochrony. Postępy w Ochronie Roślin, 2(45), 708-711.
 • Hosstgaart, M. B., Wolny, S. (2002). Założenia duńskiego sytemu w ochronie roślin i możliwość jego wdrożenia w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin, 1(42), 283-290.
 • Kisielnicki, J., Sroka, H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa, Wydawnictwo Placet, ISBN 83-85428-94-1.
 • Kozłowski, R.J., Weres, J., Rudowicz-Nawrocka, J. (2011). Komputerowe systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu gospodarstwem rolniczym. Ekspertyza. UP w Poznaniu, Poznań. Obtained from: http://www.agengpol.pl/
 • Lipa, J.J. (1999). Nowoczesna ochrona zbóż. Pamiętnik Puławski, 1(114), 241-259.
 • Mahaman, B.D., Passam, H.C., Sideridis, A.B., Yialouris, C.P. (2003). DIARES-IPM: a diagnostic advisory rule-based expert system for integrated pest management in Solanaceous crop systems. Agricultural Systems, 76, 1119-1135.
 • Model Pseudocercosporella Herpotrichoides. (2007). Puławy, IUNG-PIB,. Obtained from: http://www.dss.iung.pulawy.pl.
 • Mulawka, J. (1996). Systemy ekspertowe. Warszawa, WNT, ISBN-8320418909.
 • Nieróbca, A. (2009). Systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin jako element Integrowanej produkcji. Studia i Raporty IUNG-PIB, 16, 31-44.
 • Skwarcz, J. (2009). Założenia systemu eksperckiego do sterowania procesem produkcji zbóż. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 235-240.
 • System IPM DSS. (2013). Puławy, IUNG-PIB. Obtained from: http://www.ipm. iung.pulawy.pl.
 • Thomsona, A.J., Willoughby, I. (2004). A web-based expert system for advising on herbicide use in Great Britain. Computers and Electronics in Agriculture. 42, 43-49.
 • Turban, E., Sharda, R., Delen, D. (2010). Decision Support and Business Intelligence Systems. Pearson/Prentice Hall, 9th ed., ISBN 978-0-13-610729-3.
 • Urbańska, M., Gierszal, H., Nowacki, M. (2010). System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 223-228.
 • Wolny, S. (2012). Integrowana ochrona roślin a integrowana produkcja roślinna - nowe regulacje prawne oraz program krajowego planu działania 2013-2018. Wybrane problemy integrowanej ochrony kukurydzy oraz zbóż w warunkach północno-wschodnich regionu Polski. Program Wieloletni Instytutu Ochrony Roślin - PIB 2011-2015. Obtained from: http://www.ior.poznan.pl.
 • Wolny, S., Horoszkiewicz-Janka J., Sikora, H., Kapsa, J., Zaliwski, A., Nieróbca, A., Kozyra, J., Domaradzki, K. (2005). Wyniki prac badawczych i adaptacyjnych nad polskim internetowym systemem wspomagania decyzji w ochronie roślin w 2003 roku. Postępy w Ochronie Roślin, 1(44), 513-522.
 • Zaliwski, A., Nieróbca, A. (2007). Internetowy system wspomagania decyzji do oceny ryzyka występowania Pseudocercosporella herpotrichoides. Postępy w Ochronie Roślin, 2(47), 358-390.
 • Zaliwski, A.S. (2013a). Integrowana ochrona roślin. System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB Puławy. Obtained from: http://www.dss.iung.pulawy.pl/Documents/manual/doc/ior/integ.o.r.htm.
 • Zaliwski, A.S. (2013b). System wspomagania decyzji jako źródło informacji. System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej. IUNG-PIB Puławy. Obtained from: http://www.dss.iung.pulawy.pl/Documents/ipr/DSSasInfoSource.html.
 • Zaliwski, A.S., Nieróbca, A. (2010). Przedstawienie systemu wspomagania decyzji do określania potrzeby zabiegu przeciw septoriozie plew pszenicy (Septoria nodorum). Postępy w Ochronie Roślin, 4(50), 1837-1840.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.