PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 179 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 109--121
Tytuł artykułu

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego funduszy strukturalnych

Warianty tytułu
Small and Medium-Sized Enterprises as Beneficiaries of the European Union's Structural Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania wykorzystania środków funduszy strukturalnych w Polsce, dostępnych bezpośrednio dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w projektach o charakterze inwestycyjnym w ramach okresu programowania 2004-2006 oraz charakterystyka możliwości pozyskania tych środków w perspektywie finansowej 2007-2013. Zakres przedmiotowy opracowania został ograniczony do działań skierowanych całkowicie lub w głównej mierze do podmiotów sektora MŚP, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), których celem było/jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dotacje na inwestycje.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse regional differences in Poland in the absorption of those means directly available to small and medium-sized enterprises over the 2004- 2006 programming period, and to characterise their possibilities in acquiring those means in the financial perspective 2007-2013. The scope of the article is limited to those measures of the operational programmes which were entirely or predominantly dedicated to small and medium-sized enterprises and which were aimed at improving the competitiveness of enterprises through investment subsidies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Armstrong H., Taylor J., Regional economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford-Malden 2000.
 • Bąk A. (i in.), Doświadczenia i szanse regionów, "Przegląd Regionalny" 2008, nr 2.
 • Ciechanek A. (i in.), Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (raport ewaluacyjny), WYG International, Warszawa 2007.
 • Gancarczyk J., Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionów, [w:] M. Adamowicz (red.), Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M., Wpływ pomocy funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 1-2.
 • Kasprzak R., Fundusze unijne - szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 • Latoszek E. (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008.
 • Odrobina A., Znaczenie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw dla konkurencyjności regionalnej, "Biuletyn Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN" 2005, z. 218.
 • Rusiecka D., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci programów operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, [w:], M. Sapała-Gazda (red.), Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - doświadczenia i perspektywy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Smallbone D., Welter F., The Distinctiveness of Entrepreneurship in Transition Economies, "Small Business Economics" 2001, nr 16.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora MSP 2007- raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Warszawa 2007.
 • Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., Szafarze darów europejskich - kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004- -2006, Warszawa 2009 (tekst jednolity po nowelizacjach).
 • Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 17 stycznia 2007 r. (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący).
 • www.parp.gov.pl.
 • www.mrr.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.