PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej | 285--300
Tytuł artykułu

Reprezentowanie przedsiębiorcy w sposób łączny - prokura łączna a reprezentacja łączna mieszana (wybrane zagadnienia)

Warianty tytułu
Representation of an Entrepreneur in a Joint Way - Joint Commercial Proxy vs. Mixed Joint Representation (Chosen Aspects)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reprezentacja łączna polega na współdziałaniu co najmniej dwóch podmiotów w ramach reprezentacji mocodawcy. Reprezentacja łączna może mieć postać zarówno reprezentacji łącznej "czystej", w sytuacji gdy źródła umocowania osób współdziałających są jednorodne, jak i mieszanej, w sytuacji gdy źródła umocowania nie są jednorodne Prokura łączna, jako jedna z możliwych postaci reprezentacji łącznej, może być tylko i wyłącznie "właściwa", co oznacza, że jej istotą jest współdziałanie co najmniej dwóch prokurentów w ramach reprezentowania mocodawcy. Na podstawie regulacji zawartych w k.s.h., gdy mamy do czynienia ze współdziałaniem prokurenta z członkiem zarządu spółki kapitałowej lub wspólnikiem spółki osobowej, mówimy o reprezentacji łącznej mieszanej.(abstrakt oryginalny)
EN
A joint representation is based on the cooperation of at least two entities within the representation of a principal. A joint representation might be both in the "pure" form, when sources of authority are homogeneous and "mixed" when sources of authority are not homogeneous. A joint commercial proxy, which is one of the types of joint representation, can be only the "right one". It means that the Civil Code regulates the essence of a joint commercial proxy and it should be defined only as the cooperation of at least two holders of a commercial proxy on behalf of a principal. On the basis of the provisions envisaged in the Commercial Companies Code, when there is a joint representation and cooperation between a holder of a commercial proxy and (e.g.) a partner, the representation should be named as the "mixed" ("combined") joint representation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem. T.I. Spółka jawna i spółka komandytowa, Bielsko- -Biała 1994.
 • Antoszek P., Prokura łączna niewłaściwa oraz reprezentacja mieszana w spółce kapitałowej, PPH 2010, nr 5.
 • Bielecki M., Ograniczenia prokury, "Monitor Prawniczy" 2007, nr 1.
 • Bielski P., (glosa do uchwały SN z 27.4.2001, III CZP 6/01), PPH 2001, nr 12.
 • Bilewska K., Jastrzębski J., Członek zarządu jako pełnomocnik spółki z o.o. Glosa do uchwały SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06, Glosa 2007, nr 5.
 • Borkowski M., Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009.
 • Brol J., Spółki prawa handlowego, Warszawa 1993.
 • Buchenfeld A., Prokura łączna nieprawidłowa - wybrane zagadnienia, "Palestra" 2003, z. 5-6.
 • Bugajna-Sporczyk D., Prokura łączna i samoistna w spółce kapitałowej, "Prawo Spółek" 1997, nr 7-8.
 • Chomiuk M., Zakres prawa reprezentacji członka zarządu spółki z o.o. działającego łącznie z prokurentem, PPH 2009, nr 12.
 • Dąbek-Krajewska K., Pojęcie reprezentacji w spółce cywilnej, "Rejent" 1998, nr 6.
 • Fabian J., Pełnomocnictwo, Warszawa 1963.
 • Gburzyńska A., Reprezentacja spółek kapitałowych, Warszawa 1997.
 • Herbet A., Mieszana reprezentacja łączna w spółce kapitałowej a zakres umocowania prokurenta, NPN 2004.
 • Jaśkiewicz M., (glosa do uchwały SN z 27.4.2001, III CZP 6/01), PPH 2002.
 • Jędrzejewska A., Zagadnienia konstrukcyjne spółek osobowych-członkostwo, PPH 1994, nr 2.
 • Kaczor S., Skutki zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej z naruszeniem zasad reprezentacji spółki, PPH 2005, nr 7.
 • Kasprzyk M., Prokura, Kraków 1999.
 • Kidyba A., Jeszcze o reprezentacji łącznej, [w:] M. Modrzejewska, Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001.
 • Kidyba A., Komentarz bieżący do art. 29 kodeksu spółek handlowych, Stan prawny na dzień: 30.09.2010, LEX/el. 2010.
 • Kidyba A., Nowe rozwiązania kodeksu cywilnego dotyczące prokury, [w:] A. Korobowicz (red.), Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2003.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2002.
 • Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Kondek J.M., Glosa do uchwały SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06, PiP 2009, z. 12.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 109 (4) Kodeksu cywilnego, stan prawny na: 1.06.2012, LEX nr 134762.
 • Kuniewicz Z. (glosa do uchwały SN z 27.4.2001, III CZP 6/01), OSP 2002, z. 4, poz. 54.
 • Kuniewicz Z., O kontrowersjach związanych z reprezentacją spółek kapitałowych na podstawie art. 203 i 374 kodeksu handlowego, PS 1996, nr 11-12.
 • Kuniewicz Z., Współdziałanie prokurenta z członkiem zarządu spółki kapitałowej, "Przegląd Sądowy" 1998, nr 6.
 • Kurnicki T., Przedstawicielstwo spółki kapitałowej przy dokonywaniu czynności prawnych, "Prawo Spółek" 2009, nr 1.
 • Kuropatwiński J., Dopuszczalność zróżnicowania sposobu reprezentacji spółki z o.o., "Prawo Spółek" 1998, nr 10.
 • Łukomski W. (glosa do uchwały SN z 27.4.2001, III CZP 6/01), MoP 2002, nr 15.
 • Machalski S., Stanowisko prokurenta według k.p.c., z uwzględnieniem prawa upadłościowego, PPH 1936, nr 2.
 • Moskwa L., Prokura w prawie niemieckim, "Studia Prawnicze" 1991, z. 2.
 • Naworski J.P., Reprezentacja spółek kapitałowych, PPH 1997, nr 3.
 • Nowak M.J., Olech Z., Zakres przedmiotowy prokury, "Prawo Spółek" 2009, nr 5.
 • Pabis R., w: Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., KSH. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Pazdan M., O rolach, w jakich może występować prokurent przy dokonywaniu czynności prawnych, "Rejent" 2003.
 • Płonka E., Mechanizm łączenia skutków działań prawnych z osobami prawnymi na przykładzie spółek kapitałowych, Wrocław 1994.
 • Poroś K., Prawo reprezentowania spółki jawnej, [w:] A. Witosz (red.), Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, Katowice 2012.
 • Rachwał A., w: Włodyka S. (red.), System prawa handlowego, t. 2A, Warszawa 2008.
 • Rzetecka-Gil A., Glosa do uchwały SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06, Glosa 2007, nr 5.
 • Siemiątkowski T., Prokura w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1999.
 • Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Komentarz do Kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001.
 • Uliasz R., Komentarz do art. 109 (4) Kodeksu cywilnego, stan prawny na: 6.09.2010 r., LEX nr 135427.
 • Wiśniewski A.W., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. II, Warszawa 1991.
 • Uchwała SN z 23 sierpnia 2006 r., III CZP 68/06.
 • Uchwała SN z 24 października 1996 r., III CZP 112/96.
 • Uchwała SN z 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01.
 • Uchwała SN z dnia 30 maja 2008 r., III CZP 43/08, OSNC 2009, nr 7-8, poz. 93.
 • Wyrok SN z dnia 27 listopada 2007 r., IV CSK 263/07.
 • Wyrok SN z dnia 29 listopada 2007 r., CSK 169/07.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.