PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(5) Współczesne Przedsiębiorstwo | 12--20
Tytuł artykułu

Klastry a konkurencyjność przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Clusters and Competitiveness of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza praca ukazuje cechy charakterystyczne klastrów i ich wpływ na kształt lokalnej przedsiębiorczości oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. W artykule opisano skutki efektów zewnętrznych generowanych w ich obrębie, a także wpływ klastrów na kapitał społeczny, kapitał ludzki i innowacyjność. Zwrócono uwagę na ogromną dynamikę tego zjawiska w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak i priorytetowe znaczenia przypisywane klastrom w ramach polityki przemysłowej Unii Europejskiej. W podsumowaniu stwierdzono, że tylko klastry, które osiągnęły pewną masę krytyczną w postaci odpowiedniej liczby i cech podmiotów składowych, mają szansę wywrzeć istotny, korzystny wpływ na lokalną przedsiębiorczość. (abstrakt oryginalny)
EN
Even though a conscious clustering has been present in Poland only for a few years, it is undergoing a dynamic development. It seems to be a promising inspiration for the effective application of clusters for the improvement of local enterprises and the development of their competitiveness. Nevertheless, it should be emphasized that only exceeding of the certain critical mass in the form of sufficient number of economic entities and resources will allow for deriving of real profits. Most of all, it not only stimulates the growth of innovations and creation of new enterprises and workplaces, but it also stimulates the growth of locally accumulated human and social capital. (original abstract)
Rocznik
Strony
12--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Andersson T., Schwaag Serger S., Sörvik J., Wise Hansson E., (2004) The Cluster Policies Whitebook, Malmo: International Organization for Knowledge Economy and Enterprise Development (IKED).
 • 2. Brodzicki T., Szultka St., (2002) Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110), Warszawa.
 • 3. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., (2004) Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje Nr 11, Gdańsk: IBnGR.
 • 4. Caputa W., Szwajca D., red., (2010) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o.
 • 5. Domański R., (2006) Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Warszawa: WN PWN.
 • 6. Domański R., Marciniak A., (2003) Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Warszawa: PAN KPZK.
 • 7. DTI, (2004) A Practical Guide to Cluster Development, Raport przygotowany przez firmę Ecotec Research & Consulting, London, www.dti.gov.uk/clusters/ecotec-report/introduction.html [26.03.2013].
 • 8. Flejterski S., (1984) Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", nr 9, Warszawa.
 • 9. Giddens A., (2003) Stanowienie społeczeństwa, Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
 • 10. Gorynia M., red., (2002) Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 11. Gorynia M., Jankowska B., (2007) Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 7-8 (191-192), lipiec-sierpień 2007, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 • 12. Krugman P., (1991) Geography and Trade, Cambridge, Mass: MIT Press.
 • 13. Plawgo B., red., (2007) Raport: Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej, Grudzień, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • 14. Plawgo B., Klimczuk M., (2009) Przesłanki rozwoju klastrów w sektorach tradycyjnych [w:] Juchniewicz M. (red.), Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • 15. Porter M.E., (2001) Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 • 16. Radło M.J., Weresa M., (2008) Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Nr 248, Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej, SGH.
 • 17. Rosenfeld S.A., (1997) Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, "European Planning Studies", Vol. 5, No 1.
 • 18. Skawińska E., red., (2004) Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Toruń: Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora".
 • 19. Smith A., (1954) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa: PWN.
 • 20. Sosnowska A., Łobejko S., (2007) Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Ekspertyza wykonana przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, temat SP-1.1.1, Radom, s. 34-35.
 • 21. Stankiewicz M.J., (2005) Konkurencyjność przedsiębiorstwa Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń: Dom Organizatora.
 • 22. Szultka St., red., (2004) Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdańsk: IBnGR.
 • 23. Stawicki M., red., (2008) Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, SGGW, Warszawa: Wydawnictwo AT Group Sp. z o.o. [za:] A. Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development (2002), Washington: National Governors Association.
 • 24. Stiglitz J.E., (2004) Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: WN PWN.
 • 25. Sztompka P., (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 26. Wojnicka E., red., (2006) Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, Warszawa-Rzeszów: Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.