PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 211 | 67--78
Tytuł artykułu

Wpływ kryzysu 2008-2013 na dynamikę procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Crisis 2008-2013 on the Dynamics of Integration Processes in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu została podjęta próba analizy wpływu kryzysu lat 2008-2013 na zachodzące w ramach UE i strefy euro procesy integracyjne. Postawiono tezę, iż wydarzenia kryzysowe i wdrożone w ich następstwie rozwiązania doprowadziły do odrodzenia idei unii politycznej. W artykule omówiono słabości instytucjonalne europejskiej unii walutowej, które przyczyniły się do spotęgowania zjawisk kryzysowych w niektórych gospodarkach strefy euro. Następnie wskazano, że wprowadzone reformy zostały skoncentrowane wokół zwiększenia koordynacji polityki gospodarczej prowadzonej przez poszczególne państwa członkowskie, co pociąga za sobą konieczność zacieśnienia współpracy politycznej w ramach UE. Zasadniczą część opracowania stanowi charakterystyka Planu działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej UGW - kluczowego dokumentu zawierającego wizję przyszłej współpracy krajów UE na płaszczyźnie finansowej, gospodarczej, fiskalnej i politycznej. W końcowej części zwrócono uwagę na konsekwencje niejednorodnego rozumienia pojęcia unii politycznej, a także podjęto próbę klasyfikacji rodzących się wizji współpracy politycznej w ramach UE.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to analyze the impact of crisis 2008-2013 on the integration processes within EU and the euro zone. A thesis of this study is that the aftermath of the crisis led to the revival of the idea of political union. The article lists the institutional weaknesses of European monetary union, which contributed to the intensification of the crisis phenomena in some euro area economies. There is also an indication that the introduced reforms were centered around increasing the coordination of economic policies of Member States, what implies the need for closer political cooperation within the EU. The main part of the paper is an overview of A Blueprint for a deep and genuine Economic and Monetary Union - a key document that contains a vision of the future cooperation of the EU Member States on the financial, economic, fiscal and political level. In the final section there is an attempt to present the consequences of the heterogeneous understanding of the concept of political union, as well as a trial to classify the emerging vision of political cooperation within the EU.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--78
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Borowski J.: Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. PWE, Warszawa 2011.
 • Bourrinet J., Vigneron Ph.: Paradoksy strefy euro. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 • Debata o przyszłości Europy, http://ec.europa.eu/debate-future-europe/ongoing-debate/ index_en.htm.
 • Decyzja Rady Unii Europejskiej nr 16446/11 z dnia 8 listopada 2011 r.
 • Dullien S., Torreblanca J.I.: What is Political Union? European Council on Foreign Relations, London December 2012.
 • Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. European Commission, Luxembourg 2009.
 • Europejski Mechanizm Stabilności, http://www.esm.europa.eu/.
 • Konkluzje Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r., EUCO 104/2/13 REV 2.
 • Konkluzje Rady Europejskiej EUCO 37/13 z dnia 8 lutego 2013 r.
 • Nowak-Far A.: Unia gospodarcza i walutowa w Europie. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.
 • Materiały Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1417826/22_eip.pdf.
 • Orędzie o stanie Unii Przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso, http://ec.europa.eu/ news/eu_explained/120912_pl.htm.
 • Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodaczej i walutowej. Otwarcie debaty europejskiej, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2012) 777 final/2.
 • Popowicz K.: Dynamika integracji europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Raport końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Unii Europejskiej z 17.09.2012 r.
 • Report of the high-level group on financial supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière, Brussels 2009.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.
 • Rozwój integracji europejskiej w kolejnych traktatach, http://europa.eu/legislation_summaries/ institutional_affairs/treaties/treaties_introduction_pl.htm.
 • de Schoutheete Ph.: Europa dla wszystkich. Dziesięć szkiców o konstrukcji europejskiej. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1999.
 • Trzcińska A.: Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej. Departament Zagraniczny NBP, marzec 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.