PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 179 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 162--172
Tytuł artykułu

Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny. Wybrane aspekty

Warianty tytułu
Agricultural Advisory Versus Local Development. Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doradztwo rolnicze polega na zorganizowanej działalności edukacyjnej oraz informacyjnej ukierunkowanej na potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza rolników i ich rodzin, zmierzającej do rozwiązywania ich ekonomicznych i społecznych problemów. Działania te, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i dostarczanie różnorodnych informacji klientom doradztwa, służą kreowaniu przedsiębiorczości oraz aktywizowaniu ludności wsi w zakresach zawodowym i społecznym. Ich następstwa, powodując wzrost zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, oddziałują korzystnie na procesy rozwoju lokalnego. Kwestie te zostaną zaprezentowane w odniesieniu do obszarów wiejskich Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural advisory plays a role as an organized educational activity and information activity directed to rural areas habitants needs, especially farmers and their families trying to resolve economic and social problems. These actions through increasing the level of knowledge and delivering different information for advisory clients create enterprise and activate the population of rural areas in professional and social range. The results of these actions by increasing the human resources capital in rural areas favourably influence local development processes. The presentation is connected with the rural areas of Lower Silesia region.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blakley E.L., Planning Local Economic Development. Theorie and Practice, Sage Publication, London
 • 1994.
 • Bossak J.W., Instytucje, rynki, i konkurencja we współczesnym świecie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - definicje, cele, zasady i procedury, [w:] R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - Studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Chilczuk M., Siemiński J., Osadnictwo wiejskie w Polsce. Stan obecny i możliwości przekształceń, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1974.
 • Chojnicki Z., Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, "Współczesne Problemy Gospodarki Przestrzennej Polski, Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny Samorząd Terytorialny" 1989, nr 18.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1990.
 • Drygas M., Wiedza rolnicza jako podstawa działań edukacyjnych na obszarach wiejskich, [w:] M. Dry gas, J. Kania, A.P. Wiatrak (red.), Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2001.
 • Duczkowska-Małysz K., Rolnictwo - wieś - państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa 1998.
 • Fiedor B., Polski wzrost gospodarczy w kontekście współczesnych kontrowersji wokół teorii i polityki wzrostu, [w:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, PWN, Warszawa 2007.
 • Frejtag-Mika E., Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa 2006.
 • Jakubowicz E., Lokalne zespoły osadnicze na przykładzie regionu opolskiego, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 359, Studia Geograficzne, t. XXIX, Warszawa-Wrocław 1977.
 • Kalinowski J., Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" nr 570, Rozprawy, t. CCLV, Wrocław 2009.
 • Klasik A., Lokalny rozwój gospodarczy i jego badania, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Kołodziejczyk D., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, "Studia i Monografie", z. 113, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa 2002.
 • Potok A., Spór wokół definicji doradztwa rolniczego, "Wieś i Rolnictwo" 1986, nr 4.
 • Röling N., Engel P., From a knowledge system perspective: Concepts and issues, [w:] Proceedings of the European seminar on Knowledge Management and Information Technology, Agricultural University, Department of extension science, Wageningen 1991.
 • Röling N., Extension science: Information systems in agricultural development, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Doradczej DODR we Wrocławiu za rok 2009, Wrocław 2010.
 • Uchwała nr XXXV/583/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, DzU 2004, nr 251, poz. 2507.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, DzU 2009, nr 92, poz. 753.
 • Wiatrak A. P., Rola i znaczenie doradztwa rolniczego w rolnictwie polskim, "Wieś i Doradztwo" 1996, nr 3.
 • Wojtasiewicz L., Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, [w:] J. Tarajkowski (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Garamond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.