PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | z. 2 | 69--74
Tytuł artykułu

Wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego - wybrane problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Food Security Challenges for the Common Agricultural Policy after 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przybliżenie stanowiska Komisji Europejskiej w odniesieniu do niektórych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego ustalonych na kolejny okres programowania 2014-2020, próba oceny ich spójności z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego oraz rozważenie, w jaki sposób i w jakim zakresie będą one uwzględnione w regulacjach prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the European Commission views regarding selected food security challenges for the period 2014- 2020, assesses their cohesion with the Treaty of Lisbon, and considers how they will be solved in the legal regulations. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
69--74
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adornato F. 2011: La Politica agricola comune verso il 2020: Tra mercati globali e sistemi territoriali. Agricoltura - Istituzioni - Mercati, 2, 5-11.
 • Costato L. 2011: Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac verso il 2020. Agricoltura - Istituzioni - Mercati, 2, 13-27.
 • Błażejewska K. 2011: Klimatyczne wyzwania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Przegląd Prawa Rolnego, 1, 135-158.
 • Czubak W., Poczta W., Sadowski A. 2011: Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpośrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa. Wieś i Rolnictwo, 4, 61-82.
 • D'Addezio M.R. 2011: Bezpieczeństwo i koordynacja wymogów żywnościowych z wymogami energetycznymi: nowe problemy prawa rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, 2, 13-33.
 • Dokument Roboczy Komisji Zasobów Naturalnych. 2012: Wnioski legislacyjne dotyczące reformy wspólnej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r., NAT-V-016.
 • Dzun W. 2012: Zmiany skali wykorzystania zasobów gruntów rolnych w Polsce w procesie przemian systemowych i integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 18-39.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów rolnych z 28.5.2009, KOM(2009), 234 wersja ostateczna.
 • Kowalczyk S., Sobiecki R. 2011: Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji. Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 98, z. 3, 10-20.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi" KOM(2010) 672 wersja ostateczna. Dz.U. C 132 z 03/05/2011.
 • Orzeczenie w sprawie 5/67 Beus z 13 marca 1968 r., "European Court Reports" 1968, 83, sprawa 55/73: Balkan-Import-Export, "European Court Reports" 1973, 1091.
 • Pachauri R., Reisinger K. (red.). 2009: Czwarty Raport IPCC 2007: Zmiana Klimatu 2007: Raport Syntetyczny. Wkład Grup roboczych I, II i III do Czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.
 • The State of Food and Agriculture 2006, 2006. FAO, Rome.
 • Weis T. 2011: Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa PAH, Warszawa.
 • Wilkin J. 2011: Przyszłość wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - próba podsumowania dyskusji. Wieś i Rolnictwo, 1, 28-36.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z 12.10.2011, KOM(2011) 627 wersja ostateczna.
 • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewniania jakości produktów rolnych z 10.12.2010.r, KOM(2010), 733 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.