PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | z. 4 | 106--111
Tytuł artykułu

Plany zadań ochronnych jako element zarządzania obszarami wiejskimi sieci "Natura 2000"

Warianty tytułu
Conservation Action Plan as Part of Management of "Nature 2000" Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okres powstawania planów zadań ochronnych dla obszarów objętych siecią "Natura 2000" jest okazją do zapoznania społeczności lokalnych z założeniami tej formy ochrony przyrody. Obejmuje ona już około 20% powierzchni naszego kraju, a tworzone właśnie dokumenty będą obowiązującym prawem miejscowym, którego przepisów będzie należało przestrzegać. Artykuł przybliża zasady tworzenia planów oraz problematykę partycypacji społecznej. Omówiono również proces powstawania i konsultacji pierwszego w Polsce planu zadań ochronnych obszaru "Murawy w Haćkach". (abstrakt oryginalny)
EN
The period of developing conservation action plans for areas included in the "Nature 2000" is a great opportunity to inform the local community about the objectives of this kind of environment protection. The "Nature 2000" protection programme encompasses about 20 per cent of area of Poland and the latest documents that are being written will become the local binding law. This article presents principles of Conservation action plans and the problem of social participation. The process of public consultations and the creation of the first Polish protective tasks plan for 'Murawy w Haćkach' area was also discussed in the article. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
106--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bołtromiuk A. 2011: Przesłanki tworzenia i geneza sieci "Natura 2000". [W:] "Natura 2000" jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski (red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński). IRWiR PAN, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. WE L 206 z 22.07.1992.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dz.U. WE L 103 z 25.04.1979.
 • Kiszkurno S. 2010: Plan zadań ochronnych jako narzędzie zarządzania siecią "Natura 2000". [W:] Europejska Sieć Ekologiczna "Natura 2000" jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa (red. A. Bołtromiuk). IRWIR PAN, Warszawa.
 • Kłodziński M. 2010: Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną "Natura 2000". Wieś i rolnictwo, 1, IRWiR PAN, Warszawa.
 • "Natura 2000". 2010: European Commision Nature and Biodiversity Newsletter, 29.
 • Olaczek R. 2010: Nadzieje i rozczarowania w związku z Naturą 2000. Zeszyt XLIX "Natura 2000". Szanse i zagrożenia. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu zadań ochrony dla obszaru "Natura 2000". Dz.U. z 20 kwietnia 2010 r. Nr 64, poz. 401.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru "Natura 2000". Dz.U. z 8 marca 2010 t. Nr 34, poz. 186.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz.U. z 30 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. z 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227.
 • Wytyczne do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru "Natura 2000". 2010: GDOŚ, projekt, wersja z 5 lutego.
 • [www.haj.org.pl], 2011.
 • Zarządzenie Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru "Natura 2000 - Murawy w Haćkach" (PLH200015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.