PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | z. 4 | 118--123
Tytuł artykułu

Aktualny stan rejestracji środków ochrony roślin w Polsce

Warianty tytułu
Current Status of Registration of Plant Protection Products in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najliczniejszą grupę zarejestrowanych w Polsce środków ochrony roślin stanowią herbicydy - 42%, a kolejną fungicydy - 33%. Insektycydy i inne środki stanowią łącznie około 1/4 wszystkich zarejestrowanych preparatów. Zjawiskami zauważalnymi w rejestracji środków ochrony roślin jest ograniczanie liczby zarejestrowanych zastosowań, w tym zwłaszcza małoobszarowych oraz wzrost liczby preparatów wprowadzanych do obrotu na drodze importu równoległego. Czas rejestracji środka ochrony roślin w Polsce zgodnie z przepisami nie powinien przekraczać 16 miesięcy, w praktyce natomiast wynosi 3 lata i jego skrócenie w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne. (abstrakt oryginalny)
EN
The most numerous group of plant protection products registered In Poland are herbicides - 42%, followed by fungicides - 33%. Insecticides and the other products together represent about 1/4 of all preparations registered. In the plant protection products registration we can observe reducing the number of registered uses and increased number of preparations registered for parallel import. According to the law registration period of plant protection products shall not exceed 16 months, but in practice amounts to three years and its reduction is not very likely. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
118--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Carlson R. 1962: Silent spring. Houghton Mifflin. Boston.
 • Czaplicki E., Podgórska B., Rogalińska M. 1995: 30 lat rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Materiały XXXV Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin. Część I. Referaty, 52-59.
 • Dyrektywa Rady 91/414/EEC z 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Official Journal, L 230, 19/08/1991, P. 0001 0032.
 • Leńkowa A. 1961: Oskalpowana ziemia. PAN Zakład Ochrony Przyrody. Wyd. Popularno-Naukowe, 20, Kraków.
 • Matyjaszczyk E. 2007: Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce. Problemy rolnictwa światowego: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. 406-414, SGGW, Warszawa.
 • Matyjaszczyk E. 2009a: Konsekwencje zmian w dostępności środków ochrony roślin dla wybranych roślin uprawnych. Progress in Plant Protection, 49(2), 492-499.
 • Matyjaszczyk E. 2009b: Koszty rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Progress in Plant Protection, 49(2), 500-507.
 • Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania. 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=647&LangId=0], 24.03.2011.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny. Dz.U. Nr 100, poz. 839 z póź. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania. Dz. U. Nr 99, poz. 833.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin Dz.U. z 2004 r. Nr 183, poz. 1890 z póź. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Dz.U. z dnia 21 czerwca 2004 r.
 • Sprzedaż i zapasy środków ochrony roślin. Dane od producentów i importerów. 2011: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=907&LangId=0], 24.03.2011.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Dz.U z 2008 r. Nr 133, poz. 849.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373527

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.