PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | z. 4 | 139--143
Tytuł artykułu

Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności

Warianty tytułu
Characteristics of the EU Laws on Cross-Compliance Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przepisy prawne Unii Europejskiej wprowadzone w latach 2003 i 2009, w sprawie wymogów wzajemnej zgodności. Zasady wzajemnej zgodności obejmowały dwie grupy wymogów. Pierwsza grupa dotyczyła podstawowych zasad w zakresie zarządzania. Pojęcie prawne w zakresie zarządzania obejmowało następujące obszary: 1) zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin, 2) środowisko, 3) dobrostan zwierząt. Drugi obszar obejmował utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodną z ochroną środowiska. Powyższa wymogi składają się na jeden mechanizm pod wspólną nazwą zasady wzajemnej zgodności. Otrzymanie płatności bezpośredniej i innych płatności związanych z II osią PROW zostało uzależnione od spełniania tych wymogów wzajemnej zgodności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the European Union legislation introduced in 2003 and 2009 on cross-compliance requirements. Cross-compliance requirements included two groups. The first group concerned the basic principles of management. Legal concept of management included the following areas: 1) public health, animal health and plant health, 2) environment, 3) animal welfare. The second area included the maintenance of the land comprising the farm in good agricultural and environmental condition. The above requirements make up a mechanism under the name of cross-compliance. Receipt of direct payments and other payments related to the second axis of the RDP has been dependent on fulfilling those requirements of cross compliance. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
139--143
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
  • Decyzja Rady (WE) z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013).
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. Dz.U. L 270 z 21.10.2003.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Dz.U. L 209 z 11.8.2005.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dz.U. L 277 z 21.10.2005.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. Dz.U. L 30 z 31.1.2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.