PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 29 Finanse samorządu terytorialnego | 151--168
Tytuł artykułu

Skutki korzyści i preferencji podatkowych dla budżetów gminnych jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effects of Tax Advantages and Tax Expenditures for Budgets of Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd gminny posiada określone władztwo podatkowe, może więc kreować wpływy budżetowe, stosując pewne udogodnienia podatkowe. Celem przeprowadzonych analiz było zidentyfikowanie zakresu przyznanych dotychczas korzyści podatkowych w odniesieniu do koncepcji tax expenditures. W pracy opisano także skutki finansowe stosowanych udogodnień podatkowych dla budżetów gmin w latach 2006-2010. Wykazano, że zakres metodologiczny korzyści podatkowych i preferencji podatkowych jest różny. Wielkość stosowanych udogodnień podatkowych stanowiła istotny ubytek własnych dochodów budżetowych, przede wszystkim w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych - na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Local governments in Poland have rights and powers to model lax liabilities in local taxes and therefore have also possibility to create budget revenues. The aim of research was to identify what is the range of traditional tax relief, exemption and deferments of tax in relation to tax expenditure concept. Second part was to describe financial effects of these tax advantages for local government budgets. There was showed there are methodological differences between traditional tax advantages and tax expenditures. The value of tax relief, exemptions and deferments of tax which was noticed in the years 2006-2010 was significant for own budget revenues. The most important sort of tax advantages was diminished level of tax rate in property tax, far tax and vehicle tax, which was caused by local government.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Ahmed Q.M., Test of relative efficacy of tax expenditures and direct expenditures. A neo-classical approach, "Journal of Development Economics" 2001, No. 65.
 • Bieniaszewska A., Wołczak B., SprawozdanieRB-27S, "Biuletyn Finanse Publiczne", http://finanse- publiczne.pl/artykul.php?view=836 [17.09.2011].
 • Dębniewska M., Skorwider J., Instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw wykorzystywane przez gminy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr spec., maj 2007.
 • Dharmapala D., Comparing tax expenditures and direct subsidies: the role of legislative committee structure, "Journal of Public Economics" 1999, No. 72.
 • Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2006, nr 4.
 • Kronberger-Sokołowska E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, "Studia Iuridica" 2001, nr XXXIX.
 • Kulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, "Analizy" 2010, nr 16(41), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Paczocha M., Zakres regulacji w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych w uchwałach rad gmin, "Budżet Samorządu Terytorialnego" 2004, nr 12, RIO, Rzeszów.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Scharf K.A., Why are tax expenditures for giving embodied in fiscal constitutions?, "Journal of Public Economics" 2000, No. 75.
 • Szołno-Koguc J., Władztwo podatkowe gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 401, s.700.
 • Tax Expenditures - Shedding Light on Government Spending through the Tax System, eds. H. Polac- kova Brixi, C. Valenduc, Z.L. Swift, World Bank 2004.
 • Tax Expenditures in OECD Countries, OECD, 2010.
 • Tax Expenditures. The Tax Policy Briefing Book, Tax Policy Center, 2008.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 • Wyszkowski A., Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.