PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 29 Finanse samorządu terytorialnego | 9--28
Tytuł artykułu

Efektywność wydatków oświatowych w powiatach ziemskich

Warianty tytułu
Efficiency of Education Expenditures in Rural Districts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiar efektywności wydatków publicznych jest zagadnieniem niezwykle trudnym. Dopiero w ostatnich latach zaczęto prowadzić prace nad stworzeniem metodologii badania efektywności wydatków publicznych. W przypadku zadań oświatowych realizowanych przez powiaty ziemskie uznano, że podstawowym parametrem określającym efektywność kosztową realizacji zadań oświatowych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, są wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia. Przeprowadzona analiza wskazuje na istotne zróżnicowanie powiatów ziemskich pod względem wysokości wydatków ogółem i bieżących, związanych z realizacją zadań oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia. Widoczne jest także istotne zróżnicowanie regionalne wysokości wydatków, ale także efekt skali - większa liczba prowadzonych oddziałów szkolnych skutkuje relatywnie mniejszymi wydatkami związanymi z wykształceniem przeciętnego ucznia. Ponadto, zdawalność egzaminu maturalnego jako rezultat realizacji zadań w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest ujemnie zależna do wydatków bieżących na oświatę i wychowanie - w przeliczeniu na jednego ucznia.(abstrakt oryginalny)
EN
Measuring the efficiency of public spending at the macroeconomic level is a very difficult issue. In recent years, work is underway on the development methodology of the efficiency of public spending research. In the case of educational tasks carried out by districts, it was considered that the main parameter determining the cost effectiveness of the tasks of public education in secondary schools are the current expenditure per pupil. The analysis indicates a significant variation of districts in terms of total and current expenditures related to the implementation of educational tasks per student. An important regional variations of expenditure are visible. Moreover percent of pupils who passed matriculation examination is negatively dependent on the current expenditure on education per student.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public sector efficiency: an international comparison, "ECB Working Paper" 2003, No. 232.
 • Afonzo A., Schuknecht L., Tanzi V., Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emerging Markets, "ECB Working Papers" 2006, No. 581.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkól podstawowych w 2002 r., Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa 2002.
 • Będzieszak M., Ewaluacja zadań oświatowych na przykładzie szkól podstawowych miasta na prawach powiatu, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. L. Patrzałek, "Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu" nr 173, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Będzieszak M, Szkoła wydatki bez końca, "Wspólnota" 2011, nr 7.
 • Canning D., Bennathan E., The social rate of return on infrastructure investments, "Policy Research Working Paper Series" 2000, No. 2390, World Bank.
 • Dolata R., Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, http://codn.codn.edu.pl/struktura/prkzso/doc/czytelnia/ewd.pdf.
 • Dzierzgowska I., Bednarek K., Dzierzgowski S., Mierzenie jakości pracy szkól ponadgimnazjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002.
 • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K" Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Gorzeń-Mitka I., Skuteczność - próba interpretacji, w: Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2004, nr 1060.
 • Herczyński J., Herbst M., Pierwsza odsłona. Społeczne i terytorialne zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku. Fundacja "Klub obywatelski", Warszawa 2002.
 • Jakubowski M., Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, "Biuletyn badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej" 2006, nr 8 Edukacyjna wartość dodana.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Ocena opłacalności inwestycji społecznych (SP1), "Bank i Kredyt" 2006, nr 1.
 • Nardo M., Saisana M, Saltelli A., Tarantola S., Hoffman A., Giovannini E., Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide, "OECD Statistics Working Paper" 2005.
 • Otoczenie prawne samorządów w Polsce. Raport specjalny, FitchRatings, 2010.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Pan D., Rudo Z.H., Schneider C.L., Smith-Hansen L., Examination of Resource Allocation in Education: Connecting Spending to Student Performance, "Research Report", Southwest Educational Development Laboratory 2003, No. 4.
 • Pokropek A., Trafność wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej dla szkół gimnazjalnych, "Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej" 2007, nr 14 Edukacyjna wartość dodana, cz. 2.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Scully G.W., Government expenditure and quality of life, "Public Choice" 2001, No. 108.
 • Słownik języka polskiego, www.pwn.pl.
 • Swianiewicz P., Herbst M, Marchlewski W., Diagnoza systemu finansowania i realizowania zadań oświatowych na obszarach wiejskich, www.euroreg.uw.edu.pl/index.php/pl/dokumenty/doc download/15-mherbst-diagnoza-systemu-finansowania-i-realizowania-zada-owiatowych.html [25.08.2012].
 • Sztejnberg A., Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 • Śleszyński P., Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w lalach 2002-2004, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2003, opr. В. Wiórka, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2004, za: A. Jeżowski, Ekonomika oświaty, Wolters Kluwer - Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.