PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 28 Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008 | 107--120
Tytuł artykułu

Determinanty inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe przedsiębiorstwa już wcześniej udowodniły swoją rolę w czasach recesji, albowiem znacznie złagodziły przemiany ekonomiczne w Polsce na początku lat 90. ubiegłego stulecia, wypełniając luki w gospodarce po upadłych przedsiębiorstwach państwowych. Można więc wnioskować, iż sukces ten mogą one powtórzyć przy obecnych uwarunkowaniach. Małe podmioty, szczególnie dobrze mogą funkcjonować w globalnym kryzysie "finansowym" z początku XXI wieku, z uwagi na styl zarządzania finansami (dominacja wewnętrznych źródeł finansowania w procesach inwestowania). Rola sektora małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej może być istotniejsza, jeżeli nastąpią zmiany strukturalne w tej grupie przedsiębiorstw. Aby przeobrażenia te wystąpiły w przyspieszonym tempie, należy wspomóc rozwój tego sektora poprzez stymulowanie inwestycji, w tym również tych o charakterze innowacyjnym. Inwestycja to rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych zwielokrotnionych korzyści1. Prosta definicja pojęcia inwestycji nie odzwierciedla jednak całego kompleksu zagadnień z nim związanych. Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji jest uzależnione bowiem od wielu uwarunkowań, stymulatorów i barier o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa2. Zasadnym staje się, więc uznanie za cel niniejszej pracy identyfikację kluczowych czynników determinujących inwestycje w sektorze małych przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
EN
The paper's aim is to determine the stimulators and barriers of an investment process in smali enterprises sińce the smali business sector can play a very important role in overcoming the possible recession in Poland, which is the impact of the global financial crisis. Smali enterprises have already proved their special role in the economic transition in our country in the 1990s. However, the development depends on investments made by smali entrepreneurs. Unfortunately the process of investment in this group has a lot of determinants which not only support this process but also harm it.(author's abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002;
 • Biernacka A., Kot J., Potempa B., Stawasz D., Szendel I., Wpływy funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy, PARP, Warszawa 2001;
 • Gajęcki R., Strategia rozwoju przemysłu. Prognozowanie zmian strukturalnych, PWN, Warszawa 1990;
 • Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997;
 • Kałowski A., Wysocki J., Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej na tle procesów globalizacyjnych, Badania statutowe Instytut Przedsiębiorstwa, SGH 2008;
 • Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, PARP, Warszawa 2007
 • Kudła W., Banasik, B., Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2000;
 • Nahotko S., Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, AJG, Bydgoszcz 2003;
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998;
 • Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1988;
 • Przedsiębiorczość i rozwój firmy, pr. zb. pod red. J. Targalskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999;
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008;
 • Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2002;
 • Surdej A., Polityka państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech, PFPiRMiŚP, Warszawa 2000;
 • Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, pr. zb. pod red. A. Hermana, K. Poznańskiej, SGH, Warszawa 2008;
 • The European Observatory for SMEs. Sixth Report, DG XXIII of the Commission of the European Communities, Brussels 2000;
 • Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w krajach centralnej i wschodniej Europy, pr. zb. pod red. B. Piaseckiego, Z. Koniecznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995;
 • Wardęga M., Kucharski M.( Wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, II Ogólnopolski Kongres Studenckich Kół Naukowych "Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w przededniu wejścia Polski do UE, SGH, Warszawa 6-7 maja 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.